24. dec 2021.

Apelacioni sud ukinuo presudu za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića i predmet vratio u prvostepeni sud

U kasnim popodnevnim satima Apelacioni sud je na svom sajtu objavio odluku o veoma važnom procesu za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića i Jele Deljanin 12. decembra 2018. godine. Suprotno očekivanjima novinarske i međunarodne javnosti, apelacija je ukinula presudu kojom je u februaru ove godine Dragoljub Simonović, bivši predsednik Opštine Grocka i bivši istaknuti funkcioner SNS, sa još dvojicom pomagača, osuđen na četiri godine i tri meseca zatvora za teško delo izazivanja opšte opasnosti podstrekavanjem.

Ni tri godine posle paljenja kuće nema pravde za Milana Jovanovića i Jelu Deljanin (foto: Perica Gunjić / Cenzolovka)

U informaciji sa sajta kaže se da je sud uvažio žalbe odbrane Simonovića i drugih koji su se žalili na prvostepenu presudu.

U informaciji o razlozima ukidanja kaže se sledeće:

„Po nalaženju Apelacionog suda osnovano je uloženim žalbama ukazano na činjenicu da postoji razlika između izreke javno objavljene presude 23. februara 2021. godine i izreke pismenog otpravka presude koji je sačinjen i dostavljen učesnicima krivičnog postupka.

Takođe, osnovano je izjavljenim žalbama ukazano da je sud, menjajući posledicu iz osnovnog oblika krivičnog dela, načinio bitnu povredu postupka s obzirom na to da presuda nema uopšte razloga i u njoj nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja što čini bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438, stav 2, tačka 2. ZKP.

Apelacioni sud nalazi i da je osnovano izjavljenim žalbama ukazano da je prvostepeni sud izmenio dispozitiv presude u odnosu na optužni akt, ne dajući razloge za navedeno, pri čemu je obrazložio samo činjenicu da je iz izreke izostavio zanimanje oštećenog (da je novinar), navodom da zanimanje oštećenog nije obeležje krivičnog dela.

Po oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud jeste ovlašćen da u odnosu na činjenično stanje utvrđeno na glavnom pretresu, te na osnovu rezultata dokaznog postupka formuliše izreku presude i u njoj navede one činjenice koje smatra dokazanim, te izostavi one navode optužbe koje smatra nedokazanim, ali za svoje zaključke mora izneti jasne razloge zbog kojih je ovo učinio. Kako su takvi razlozi u konkretnom slučaju izostali, prvostepena presuda ne sadrži razloge od odlučnim činjenicama i morala je biti ukinuta.

U žalbama je ukazano da je sud u dokaznom postupku pročitao i iskaz privilegovanog svedoka koji na glavni pretres nije bio pozvan, a što je suprotno odredbi člana 406, stav 2. ZKP kojom je propisano da se zapisnici o ranijim ispitivanju lica koja su oslobođena dužnosti svedočenja (član 94, stav 1. ZKP) ne smeju izvesti, ako ta lica nisu uopšte pozvana na glavni pretres, pa kako je i na ovaj propust suda osnovano ukazano, to je presuda i iz ovog razloga morala biti ukinuta“, navodi se u odluci Apelacionog suda koja je danas objavljena.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend