02. feb 2018.

Gosti N1: Raspirivanje atmosfere straha u medijima i sudstvu

U Srbiji je postalo popularno tužiti medije ili novinare i to je poslednjih par godina sve više izraženo, jer se naše političke elite deklarativno opredeljuju za demokratstske standarde, ali njih to ne zanima, ocenio je profesor FPN Rade Veljanovski. Sudija Apelacionog suda Omer Hadžiomerović to je nazvao "nedostatkom političke kulture".

„Sistem vrednosti zahteva kulturu koja nije izgrađena, da li ja shvatam kao političar šta je moja uloga u društvu, a to je da ispravljam sistemske greške. Nizak je nivo političke kulture, pa imate takve reakcije“, kazao je Hadžiomerović u emisiji N1 direktno, i dodao da nosioci javnih funkcija i državni funcioneri „moraju da trpe svakojaku kritiku“.

Kako je rekao, nije problem podnošenje tužbi, jer svako može da ih podnese, već je bitno da li će „neko presuditi na pravi način ili će doneti odluku koja nije u skladu sa pravom“, a opasno je kada novinari i društvo imaju utisak da je to nije tako.

„Sud treba da bude nezavisan, ali potrebno je i da se to vidi, da svako vidi da je sud nezavisan. Opasno da se javlja ta dilema, a pogotovo je opasno ako je to tako“, kazao je.

Veljanovski upozorava da posledica povećanog broja procesa protiv medija definitivno kao posledicu ima smanjenje problematizovanja u medijima tema koje su od interesa za javnost, koje javnost ima pravo da sazna.

Kod novinara se rađa autocentzura, dodaje Veljanovski, i mediji koji „više talasaju“, bave se problematičnim firmama i političarima se suočavaju sa sankcijama, povlače se reklame, ostaju bez prihoda, pa mediji ne mogu da opstanu.

„A posledica da se posle smene vlasti smenjuju novinari i urednici to je apsurdno, to ne bi smelo da se desi u iole demokratskoj zemlji“, rekao je ocenjujući da je to „najopasnije“.

Hadžiomerović ocenjuje da postoje mehanizmi pritisaka na medije i sudstvo i da oni nisu direktni, kao i da „politika stalno nalazi nove mehanizme“ pritisaka.

Govoreći o dužini sudskih procesa protiv medija, Hadžiomerović je rekao da su nekada i same sudske procedure takve da mogu trajati dugo ili kratko, ali da ako se suviše često dešava da se pojedini procesi odugovlače ili se brzo donose presude – „to govori da nešto nije u redu“.

„Važna je društvena kontrola, da novinari slobodno i nezavisno izveštavaju o tome što se dešava u sudstvu, da funkcijom pomažu jedni drugima, sudovi da pruže sigurnost novinarima, da ako rade savesno posao neće snositi posledice“, kazao je.

„Sadašnja vlast misli da je svemoguća i ne zna da ima ograničenja“

Povodom komentara presuda koje funkcione iznose u javnosti, Veljanovski ocenjuje da očigledno „naša sadašnja vlast misli daje svemoguća i ne zna da ima ograničenja“.

„Sudska vlast i mediji imaju prava da kritički posmatraju rad svih državnih organa i funkcionera i to sve treba da bude doprinos demokratizaciji odnosa. Ako se funkcioneri tako ponašaju doprinose atmosferi straha i ona je obuhvatila i novinare i sudstvo u velikoj meri. Imamo raspirivanje atmosfere straha, ljudi sve teže rade svoj posao. Pogotovo u ove dve oblasti. To sasvim sigurno nije dobro“, rekao je on.

Hadžiomerović se složio da su takvi komentari funkcionera opasni.

„Ne ulazeći u to da li je postojala zla namera, političar mora da shvati šta sme da govori kao političar, i ne može da govori kao čovek i da kaže da je to njegovo mišljenje, jer je to posredan uticaj. Ako sam na vlasti, imam realnu moć i mogu da utičem na sudiju, moram i da budem svestan da mogu da utičem na sudiju“, kazao je.

Veljanovski: Tužbe Popovića – očigledna tendencija da KRIK nestane

Govoreći o tužbama Ministra Nenada Popovića protiv KRIK-a, Veljanovski je ocenio da postoji tendendcija da se jedan broj medija ugasi, pogotovo mali mediji koji teško opstaju na tržištu.

„Jedna takva tužba može da ih zatvori i neko to zna, ovaj medij na ozbiljan i profesionalan način pristupa tome šta je u javnom interesu i da to pokaže javnosti. Ako se pokaže da onaj koji tuži jeste u pravu, Evropa se zalaze za to da te kazne ne mogu da budu toliko visoke da se taj medij ugasi, ne može biti nesrazmerne kazne, već se sugeriše da im satisfakcija bude presuda, a ne novčana naknada“, kazao je.

On je dodao da je „ovde očigledno da je tendencija da KRIK nestane“

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend