01. mar 2021.

Otvoreno pismo zaposlenih u „Hlas ljudu“: Rad UO netransparentan i pod pritiskom politike i pojedinaca

Članovi redakcije nedeljnika na slovačkom jeziku „Hlas ljudu“ uputili su pismo Udruženju novinara Srbije u kome izražavaju nezadovoljstvo načinom funkcionisanja Upravnog odbora (dalje UO) ove ustanove čiji je predsednik Miloslav Hrćan iz Kovačice, kao i mešanjem u rad istog od strane pokrajinskog poslanika Pavela Surovog iz Kisača. Pismo prenosimo u celosti.

Poštovani,

dole potpisani zaposleni Novinsko-izdavačke ustanove „Hlas ljudu“ iz Novog Sada izražavaju nezadovoljstvo načinom funkcionisanja Upravnog odbora (dalje UO) ove ustanove čiji je predsednik Miloslav Hrćan iz Kovačice, kao i mešanjem u rad istog od strane pokrajinskog poslanika Pavela Surovog iz Kisača.

Nezadovoljstvo je kulminisalo u utorak 23. februara 2021. na sednici UO, za koju zaposleni u NIU „Hlas ljudu“ smatraju da je održana neregularno. Članovi odbora iz redova zaposlenih u NIU „Hlas ljudu“ su dobili samo poziv, bez dodatnog materijala, odn. obrazloženja za razrešenje direktorice NIU „Hlas ljudu“ Ane Huđanove i imenovanja vršioca dužnosti direktora NIU Hlas ljudu, što su bile i jedine tačke sednice. Sednica je zakazana u kratkom roku, te je tako bitan materijal kao što je razrešenje, odn. predlog razrešenja dostavljen neposredno na samoj sednici a ne uz poziv, kako bi se predlog za razrešenje mogao na adekvatan način razmotriti a posledično i raspravljati. Na ovaj način je predsednik odbora još jednom pokazao da troje članova iz redova NIU „Hlas ljudu“, kao i jedan član koji nije zaposlen u NIU „Hlas ljudu“, nije ravnopravno sa ostalim članovima. Takođe, sednica je održana bez prisustva pravnika NIU „Hlas ljudu“, te se postavlja pitanje ko je u ime Upravnog odbora pripremio materijal, odn. tekst o razrešenju i imenovanju novog direktora.

Na sednici je bio prisutan i član Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i poslanik u Pokrajinskoj skupštini Pavel Surovi, koji je od ovog saziva UO bio na većini sednica, a koji za vreme sednice sugeriše predsedniku UO na koji način da vodi sednicu, kome da da reč, samoinicijativno se uključuje u raspravu i sl., čime je povređen jedan od članova Poslovnika o radu NIU „Hlas ljudu“, gde se navodi da niko ne može da govori na sednici pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika. Zbog sveopšteg nezadovoljstva i višemesečnog uplitanja g. Surovog u rad ustanove (koje je počelo novim sazivom upravnog odbora, postavljanjem bivšeg v.d. odgovornog urednika nedeljnika „Hlas ljudu“ Miroslava Benke koji nije imao iskustva u uređivanju novina, što je dovelo do značajnog pada broja višegodišnjih pretplatnika nedeljnika „Hlas ljudu“, kao i sveopšteg urušavanja imena „Hlas ljudu“ koji na ovim prostorima postoji već 76 godina), na sastanku su u ime Sindikata NIU „Hlas ljudu“ bili prisutni i zaposleni ove ustanove.

Sednici je prisustvovala i predsednica Nacionalog saveta slovačke nacionalne manjine Ljibuška Lakatoš, kao predstavnik osnivača NIU „Hlas ljudu“ a koju je predsednik UO u potpunosti ignorisao, jer kako je izjavio „niko je nije pozvao na sednicu“.

Zaposleni NIU „Hlas ljudu“ još jednom upozoravaju predsednika UO da rad odbora treba da bude u skladu sa Statutom NIU „Hlas ljudu“, transparentan, da svi članovi odbora moraju da imaju jednak tretman i da njihov rad ne sme da bude pod pritiskom politike i pojedinaca, u ovom slučaju g. Surovog. Ova tvrdnja se može opravdati višemesečnim uplitanjem u rad ustanove, kao i uređivačku politiku od strane g. Surovog za vreme obavljanja funkcije odg. urednika M. Benke, kad je nedeljnik „Hlas ljudu“ koristio za promociju svog lika i dela, kao i simpatizere njegove stranke.

Poštovani, podsećamo Vas da je prvi broj nedeljnika „Hlas ljudu“ izašao u ratnim vremenima 19. oktobra 1944. Mi želimo da sačuvamo 76-godišnju tradiciju, naš identitet, koju su uspešno razvijali i čuvali naši prethodnici, koji su na ove prostore došli 1745. godine i kao lojalni građani Republike Srbije želimo da ove vrednosti prenesemo i na buduće generacije.

Zaposleni NIU „Hlas ljudu“: Ana Francisti, Ana Lešćan, Ana Horvat, Jasmina Panjik, Annamaria Tamaši, Danuška Beređi-Banović, Ljubica Sikora, Katarina Gaža, Stevan Lenhart, Miroslav Pap, Elena Šranka, Jan Lačok, Irena Lomen, Vladimir Huđec, Marija Domonji, Ana Kupec, Marija Obšust

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend