31. jul 2020.

Srbija: Finansijska istraga rada novinara, medija i civilnog društva izaziva zabrinutost

ARTICLE 19, kao deo mehanizma brzog reagovanja za slobodu medija (Media Freedom Rapid Response), zabrinut je finansijskom istragom koju su srpske vlasti pokrenule nad novinarima, medijima i organizacijama civilnog društva. Uprava za sprečavanje pranja novca srpskog Ministarstva finansija sastavila je spisak medija, novinara i nevladinih organizacija čije bankarske podatke želi da proveri. Podaci o ovoj listi objavljeni su u srpskim medijima 27. jula 2020 godine.

S obzirom na nedavne napade na novinare i slobodu medija u Srbiji, zabrinuti smo da bi to mogla biti zloupotreba zakonskog mehanizma kako bi se izvršio pritisak na kritične glasove u Srbiji.

Na listi su brojne organizacije i pojedinci koji se bave istraživačkim novinarstvom, zaštitom ljudskih prava, transparentnošću, razvojem demokratije, vladavinom prava i dobročinstvom (20 pojedinaca, među kojima je šest novinara, 37 medija i nevladinih organizacije od kojih 10 čine mediji i organizacije  koji se bave slobodom izražavanja). Kako većina organizacija ima projekte finansirane od strane domaćih i međunarodnih donatora koji imaju veoma stroga pravila i postupke za trošenje novca i koji podležu finansijskoj reviziji, nije jasno koji su razlozi za sumnju  i za pokretanje ove vrste postupka. Zabrinuti smo da bi ovakva vrsta kampanje, bez opravdanih razloga, mogla dovesti do diskreditacije pojedinaca i organizacija u javnosti.

Partneri mehanizma brzog reagovanja za slobodu medija (MFRR) pomno će nadgledati ove istrage i podržati medije i organizacije civilnog društva u njihovom zahtevu da Uprava za sprečavanje pranja novca srpskog ministarstva finansija iznese razloge sumnje zbog kojih su naredili vanredno prikupljanje informacija o organizacijama i pojedincima od strane komercijalnih banaka.

Ovo saopštenje od strane ARTICLE 19 deo je mehanizma brzog reagovanja za slobodu medija (MFRR), koji prati, nadgleda i reaguje na kršenja slobode štampe i slobode medija u državama članicama EU i zemljama kandidatima. Ovaj projekat pruža pravnu i praktičnu podršku, javno zagovaranje i informisanje radi zaštite novinara i medijskih radnika. MFRR je konzorcijum koji predvodi Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF), uključujući ARTICLE 19, Evropsku federaciju novinara (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institut za primenjenu informatiku na Univerzitetu u Lajpcigu (InfAI), Međunarodni institut za štampu (IPI) i CCI / Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Projekat sufinansira Evropska komisija.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend