08. avg 2022.

Međunarodne medijske organizacije: REM da preispita odluku o dodeli frekvencija

IZVOR N1

Više međunarodnih organizacija za slobudu medija pozvalo je REM da preispita odluku o dodeli TV frekvencija u Srbiji, uz ocenu da je odluka tog regulatornog tela "ovekovečila duboko neuravnoteženo tržište komercijalnih elektronskih medija" i istakla da ovaj proces predstavlja "još jedan primer neuspeha vlasti da zaštiti medijsku raznolikost i pluralizam" u zemlji.

18. feb 2022.

Srbija: Nacrt amandmana na Krivični zakonik mogao bi da ugrozi slobodu izražavanja

IZVOR NUNS

Organizacija Article 19 dala je komentare u vezi sa predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije koje su prvobitno pokrenute radi rešavanja problema uznemiravanja novinara u Srbiji. Iako Article 19 ceni napore usmerene ka jačanju bezbednosti novinara, zabrinuti smo zbog toga što određene predložene promene mogu imati negativan uticaj na slobodu izražavanja i na rad novinara.

01. maj 2021.

Article 19: Sloboda medija i novinari moraju biti zaštićeni

IZVOR NUNS

Article 19 će objaviti 11. maja izveštaj međunarodne misije zagovaranja u Srbiji, sprovedene od 29. januara do 2. februara 2021, u partnerstvu sa članovima Media Freedom Rapid Response (MFRR) - Međunarodnim institutom za štampu, Evropskim centrom za slobodu štampe i medija, Evropskom federacijom novinara, Free Press Unlimited i OsservatorioBalcani e CaucasoTranseuropa – kao i Nezavisnim udruženje novinara Srbije (NUNS). Misiji su se pridružili i Centar za ljudska prava - Američka advokatska komora i Medijska organizacija Jugoistočne Evrope.

31. jul 2020.

Srbija: Finansijska istraga rada novinara, medija i civilnog društva izaziva zabrinutost

IZVOR NUNS

ARTICLE 19, kao deo mehanizma brzog reagovanja za slobodu medija (Media Freedom Rapid Response), zabrinut je finansijskom istragom koju su srpske vlasti pokrenule nad novinarima, medijima i organizacijama civilnog društva. Uprava za sprečavanje pranja novca srpskog Ministarstva finansija sastavila je spisak medija, novinara i nevladinih organizacija čije bankarske podatke želi da proveri. Podaci o ovoj listi objavljeni su u srpskim medijima 27. jula 2020 godine.