18. feb 2022.

Srbija: Nacrt amandmana na Krivični zakonik mogao bi da ugrozi slobodu izražavanja

Organizacija Article 19 dala je komentare u vezi sa predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije koje su prvobitno pokrenute radi rešavanja problema uznemiravanja novinara u Srbiji. Iako Article 19 ceni napore usmerene ka jačanju bezbednosti novinara, zabrinuti smo zbog toga što određene predložene promene mogu imati negativan uticaj na slobodu izražavanja i na rad novinara.

Izmene i dopune Krivičnog zakonika predložilo je Ministarstvo pravde Srbije, nakon čega su usledila dva kruga konsultacija. Article 19 priznaje da je onlajn zlostavljanje novinara postalo ozbiljan izazov u Srbiji. Razumemo motivaciju iza predloga, a to je da se uhvati u koštac sa onlajn pretnjama i da se pozabavi tužilačkim preprekama za pokretanje istrage po službenoj dužnosti. Međutim, Article 19 primećuje da, iako je dobronameran, predlog ne razmatra implikacije amandmana na ostvarivanje prava na slobodu izražavanja.

Article 19 pozdravlja opšte komentare amandmana, koji eksplicitno priznaju da svako ograničenje slobode izražavanja treba da bude formulisano dovoljno jasno, da sledi legitimne ciljeve i da bude neophodno, i da krivične sankcije treba da se koriste izuzetno i kao poslednje sredstvo.

Međutim, mi tvrdimo da predlog izmena Krivičnog zakonika ne ispunjava međunarodne standarde slobode izražavanja. Ne razlikuje kritiku i uvredljive izraze koji ne garantuju krivičnu odgovornost od napada i pretnji sa kojima se novinari suočavaju kao rezultat svojih novinarskih aktivnosti. Ovo poslednje zapravo zahteva tužilačku akciju da zaštiti novinare koji su u opasnosti. Smatramo da postoje druge prikladnije i efikasnije mere za poboljšanje bezbednosti novinara od predloženog zakona.

U svojim komentarima, Article 19 pokreće i razmatra sledeća ključna pitanja:

  • Brojni termini u predlogu su krajnje nejasni, kršeći uslov zakonitosti za ograničenje prava na slobodu izražavanja.
  • Amandman kažnjava izražavanje mišljenja, iako za to postoji apsolutna zaštita prema međunarodnim standardima slobode izražavanja.
  • Amandman predviđa krivične sankcije za „uvredu“ i slične koncepte koji nisu dozvoljeni prema međunarodnim standardima slobode izražavanja.

Article 19 snažno predlaže Radnoj grupi da ponovo razmotri predložene amandmane. Umesto toga, trebalo bi da preispita druge preventivne, zaštitne i istražne mere koje se fokusiraju na tužilačke barijere za istragu pretnji, uznemiravanja i drugih oblika ozbiljnih napada na novinare. Verujemo da se postojeća krivična dela koja nisu zasnovana na izražavanju mogu pregledati kako bi se identifikovala strukturna pitanja koja ometaju istragu po službenoj dužnosti i koja zahtevaju proceduralne i istražne radnje koje sprovode novinari i mediji kako bi se tražila odgovornost.

Komentare organizacije Article 19 možete pogledati na sledećim linkovima:

Komentari na amandmane na Krivični zakonik organizacije Article 19 na srpskom jeziku

Komentari na amandmane na Krivični zakonik organizacije Article 19 na engleskom jeziku

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend