06. nov 2014.

APR: Podaci korisnika arhive služe samo za evidentiranje

apr-srbijaAgencija za privredne registre (APR) saopštila je danas da se podaci koje ostavljaju korisnici arhive te agencije koriste isključivo u svrhu njihovog evidentiranja, zbog zaštite arhivskih dokumenata i javnog interesa i da se u druge svrhe se ne koriste.

APR se danas oglasila nakon jučerašnjeg saopštenja UNS-a i NUNS-a, koji su od Agencije zatražili da odmah ukine obavezu registrovanja korisnika, a posebno novinara istraživača, koji pretražuju arhive ovog registra, jer je ta odluka neprihvatljiva i ugrožava pravo javnosti da zna.

Kako se navodi u saopštenju APR-a, zahtev za registrovanje korisnika moraju da popune i korisnici usluga drugih arhiva odnosno ustanova zaštite kulturnih dobara i takva praksa ne predstavlja nikakav izuzetak.

„Jedina novina je uvođenje zahteva za korišćenje arhivske građe koji se popunjava pri preuzimanju naručene dokumentacije i u koji se unose podaci sa imenom i prezimenom korisnika arhivske građe, bez navođenja zanimanja, institucije i ostalih ličnih podataka, uz obavezno navođenje poslovnog imena ili broja predmeta koji se traži“, navodi se u saopštenju APR-a.

APR još u saopštenju navodi da su podaci koji se unose u taj zahtev manji obimom od podataka koji se unose u obrazac propisan po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na osnovu kojeg državni organi pružaju informacije od javnog značaja.

APR, kako se dalje navodi, obaveštava javnost da ova agencija omogućava potpunu javnost i dostupnost poslovnim podacima iz svojih baza preko svoje internet stranice na kojoj objavljuje ažurne podatke i skenirana, zakonom propisana, dokumenta, a pristup kompletnoj dokumentaciji iz svoje arhive omogućen je svim građanima, pa i novinarima, bez ikakvih ograničenja.

Kao i svi građani, i novinari imaju potpuno slobodan pristup arhivskoj građi i dokumentaciji, kao i da su podatke o imenu i prezimenu, i kontakt telefone, APR-u i do sada ostavljali korisnici koji su naručivali kopije dokumenata i predmete putem elektronske ili obične pošte, ili preko organizacionih jedinica Agencije.

Dokaz o uplati, kao i do sada, sadrži ime i prezime podnosica zahteva tako da je Agencija i do sada posedovala podatke o imenu i prezimenu lica kome je izdavala kopije dokumenata.

Procedura u vezi sa izdavanjem i korišćenjem arhivskih dokumenata eksplicitno i nedvosmisleno je predviđena članom 38. Zakona o postupku registracije Agencije za privredne registre i članom 4. Zakona o Agenciji, kojim je propisana obaveza Agencije za samostalno staranje o dokumentaciji i arhivi i primenu mera koje se odnose na obradu, upravljanje, smeštaj, tehničko- tehnološku i bezbednosnu zaštitu ove građe.

„U cilju ispunjavanja ove zakonske obaveze, Agencija primenjuje Zakon o kulturnim dobrima kao i sve druge propise koji regulišu oblast zaštite i upravljanja arhivskom građom i dokumentarnim materijalom“, podsećaju iz APR-a.

Za izdavanje kopije dokumentacije iz arhive, APR naplaćuje naknadu za izvršenu uslugu, u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR, a način plaćanja naknade propisuje podnošenje zahteva koji se vezuje za uplatu.

Dokaz o uplati, kao i do sada, sadrži ime i prezime podnosica zahteva tako da je Agencija i do sada posedovala podatke o imenu i prezimenu lica kome je izdavala kopije dokumenata.

„Tako transparentan sistem omogućio je velikom broju građana da bez teškoća, na jednostavan i efikasan način, dođe do potrebnih informacija, baš kao što je jednostavan i pristup za dobijanje kopija dokumentacije. Kao i ostali građani, i novinari-istraživači koriste arhivu Agencije i navode je kao zvaničan izvor podataka, Jedino što je potrebno jeste popunjavanje pismenog zahteva čime ničija prava nisu ugrožena ili ograničena“, dodaje se u saopštenju APR-a.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend