17. maj 2016.

Danas nije povredio čast Đorđa Vukadinovića

danasViši sud u Beogradu odbio je tužbu urednika „Nove srpske političke misli“ Đorđa Vukadinovića protiv bivšeg glavnog i odgovornog urednika lista Danas Zorana Panovića i Društva za novinsko izdavačku delatnost Dangraf koje izdaje list Danas. Sud: Vrednosni sudovi ne podležu oceni istinitosti

Vukadinović je u tužbi tražio „naknadu nematerijalne štete u vidu duševnih bolova zbog povrede ugleda, časti i prava ličnosti objavljivanjem netačnih i uvredljivih informacija o ličnosti tužioca“. On je u tužbi zahtevao od Dangrafa da mu isplati naknadu štete u visini od 400.000 dinara, kao i da se naloži Zoranu Panoviću da po pravosnažnosti presude objavi istu u listu Danas.

Razlog za tužbu bio je tekst koji je objavljen 18. maja 2010. godine u kulturnom dodatku Beton koji periodično izlazi u listu Danas. U tekstu autorke Milice Jovanović pod naslovom „Moj obračun sa njima“ Đorđe Vukadinović se označava kao „kriptofašistički analitičar“.

„Objavljivanjem članka sa navedenom sadržinom, odnosno kvalifikacijom tužioca kao kriptofašiste i njegove analitičke i naučne delatnosti kao takve, predstavlja objavljivanje izmišljenih, uvredljivih, neproverenih i apsolutno netačnih informacija. Pred najširu srpsku javnost izneta je jedna notorna neistina, čime je grubo povređeno dostojanstvo ličnosti, ugled i čast tužioca, a zbog čega tužilac trpi intenzivne duševne bolove“, navodi se u tužbi.

Sud je tužbu odbacio argumentujući da se u dotičnom tekstu „tužilac samo spominje u kontekstu mnogo šire teme, a i u tekstu je izraženo određeno mišljenje autora, a vrednosni sudovi ne podležu oceni istinitosti i njihovo objavljivanje samo po sebi ne daje pravo tužiocu na naknadu štete“. Dodatno, sud je došao do zaključka da je „tužilac neko ko je godinama na javnoj sceni, neko ko se i sam pred sudom izričito izjasnio da sebe doživljava kao nekoga ko učestvuje u javnoj debati o političkim i društvenim dešavanjima u Srbiji, pa mu je moralo biti poznato da je neizbežno i svesno izložen pomnom ispitivanju od strane javnosti uopšte, zbog čega intenzitet duševnih bolova koje je eventualno trpeo zbog objavljivanja spornog teksta, po oceni suda, ne opravdavaju dosuđivanje naknade“.

Protiv ove presude je dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Beogradu.


Autor: D. D.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend