19. jan 2016.

Hitno poništiti odluku o izboru članova UO RTS

koalicija za nadzor logoKoalicija za nadzor javnih finansija zahteva hitno poništavanje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora RTS, donetu od strane Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 14. januara 2016. godine

Odluka REM suprotna je članu 17 Zakona o javnim medijskim servisima, kojim je propisano da se „članovi Upravnog odbora imenuju iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti koje su od značaja za obavlјanje poslova ustanova javnog medijskog servisa (stručnjaci iz oblasti medija, kulture, menadžmenta, prava i finansija)”, i kao takva mora biti stavlјena van snage.

Ne ulazeći u pitanja etičke i estetke prirode niti u debatu o tome da li su politička analitika u ineteresu vladajuće stranke, formalna povezanost sa vrhom vlasti i tome slične reference presuđivale prilikom odlučivanja, pozivamo Savet REM da javnosti stavi na uvid kompletnu dokumentaciju o ovom slučaju, uklјučujući podatke koje su im o sebi dostavili novi članovi Upravog odbora RTS, a koji su ih ubedili da ispunjavaju uslove za imenovanje propisane navedenim članom zakona.

Uvereni da je članovima Saveta REM bilo poznato nešto o kompetencijama imenovanih članova Upravnog odbora RTS što ni stručnoj ni široj javnosti nije, ali osnovano sumnjajući da to ima ikakve veze sa bilo čim što ide u prilog okolnosti da bi oni mogli biti ugledni stručnjaci iz oblasti medija, kulture, menadžmenta, prava i finansija, ukazujemo na pogubnost netransparentnosti čina imenovanja članova najvažnijeg organa javnog medijskog servisa.

Imajući u vidu obaveze RTS u ostvarivanju javnog interesa, kao i nadležnosti i ulogu Upravnog odbora u upravlјanju ovim složenim sistemom značajnim za sve građane Republike Srbije, zahtevamo od Saveta REM da hitno stavi van snage sopstvenu odluku i pristupi imenovanju članova Upravnog odbora RTS u skladu sa Zakonom o javnim medijskim servisima. Ukoliko se to ne dogodi, Koalicija za nadzor javnih finansija će pred nadležnim organima pokrenuti postupak koji će imenovanje članova Upravnog odbora RTS vratiti u zakonske okvire.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend