13. avg 2014.

Medijski zakoni stupili na snagu

skupstinaMedijski zakoni – o javnom informisanju i medijima, o elektronskim medijima i o javnim medijskim servisima, stupili su danas na snagu.

Poslanici su taj set reformskih zakona usvojili 2. avgusta većinom glasova.

Zakoni predviđaju izlazak države iz vlasničke strukture medija, odnosno privatizaciju, uvodjenje takse umesto tv pretplate, i stvaranje uslova za digitalizaciju.

Zakon o javnom informisanju i medijima predvidja da se postupak privatizacije medija završi do 1. jula naredne godine, osim u za to posebno utvrdjenim slučajevima.

Definisan je javni interes u oblasti javnog informisanja.

Zakon stvara uslove za slobodan razvoj nezavisnih, profesionalnih medija i medijskog sistema koji treba da omogući da zadovolji najšire potrebe gradjana, bez diskriminacije, za informacijama i sadržajima iz svih oblasti društvenog života.

Zakonom se reguliše položaj urednika, zaštita prava novinara i podsticanje novinarskog udruživanja, zatim transparentnost vlasništva u medijima, uspostavljanje Registra medija i zaštita medijskog pluralizma kroz sprečavanje nedozvoljenog objedinjavanja u oblasti javnog informisanja.

Zakonom se reguliše položaj urednika, zaštita prava novinara i podsticanje novinarskog udruživanja, zatim transparentnost vlasništva u medijima, uspostavljanje Registra medija i zaštita medijskog pluralizma kroz sprečavanje nedozvoljenog objedinjavanja u oblasti javnog informisanja.

Predvidjen je prelazak sa direktnog budžetskog finansiranja pojedinih medija na sistem projektnog, konkursnog sufinasiranja, za sve medije, odnosno izdavače medija koji su upisani u registar medija, pravna lica, odnosno preduzetnike koji su registrovani za proizvodnju medijskih sadržaja, kao i druga pravna lica odnosno preduzetnika.

Zakon o elektronskim medijima precizno definiše nadležnosti Srbije nad pružaocima audiovizuelnih medijskih usluga zbog prelaska na digitalno emitovanje programa.

Nova tehnička dostignuća podrazumevaju da sve članice EU moraju do 2015. godine da predju sa analognog na digitalno emitovanje programa i da se u tom prostoru pružaoci programskih sadržaja posmatraju kao pružaoci audio-vizuelnih medijskih usluga a ne kao emiteri.

Kada je reč o Zakonu o javnim medijskim servisima, njime se uredjuje rad javnih medijskih servisa RTS i RTV, precizira obaveza njihovog rada na načelima istinitog, nepristrasnog, potpunog i blagovremenog informisanja, zabrana cenzure, poštovanje ljudskih prava i finansiranje iz budžeta do 2016. godine.

Zakonom se precizira da će njihovo finansiranje od 2016. godine biti iz takse za javni medijski servis, iz budžeta, od komercijalnih prihoda‌

Od 2016. godine uvodi se taksa, koja će biti jedinstvena na celoj teritoriji Srbije i ne može biti veća od 500 dinara.

Visina takse u narednim godinama će se uskladjivati sa porastom Indeksa potrošačkih cena za mesec septembar u godini u kojoj se uskladjuje.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend