03. feb 2016.

Tanjug još nije podneo zahtev za brisanje iz APR-a

tanjug_logo_tacnoTanjug još nije podneo zahtev za brisanje iz Registra privrednih društava, tri meseca posle odluke Vlade Srbije o pravnim posledicama prestanka rada te novinske agencije, rečeno je danas Beti u Agenciji za privredne registre (APR)

Tanjug je prestao da radi 31. oktobra 2015. godine, u skladu sa članom 146 Zakona o javnom informisanju i medijima.

Odluka Vlade Srbije o pravnim posledicama prestanka rada Tanjuga stupila je na snagu 5. novembra 2015. godine.

Prema toj odluci, imovinu Tanjuga, koju čini pravo svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima, pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini, novčana sredstva i druga imovinska prava, treba da preuzme Republička direkcija za imovinu, po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

Dokumentacija nastalu u radu Tanjuga, a koja predstavlja arhivsku gradju, pripada Arhivu Jugoslavije.

Od odluke o prestanku rada, država je iz budžeta uplatila Tanjugu nešto više od 76 miliona dinara za otpremnine za 152 zaposlena, kao i za rešavanje pravnih posledica prestanka rada agencije. Agencija je nastavila da emituje vesti i posle odluke o prestanku rada.

Po vladinoj odluci direktor Tanjuga, po isplati zarada, otpremnina i drugih obaveza, treba da podnese Agenciji za privredne registre prijavu radi brisanja Tanjuga iz Registra privrednih subjekata.

Po brisanju Tanjuga iz Registra privrednih subjekata, Registrator medija će po službenoj dužnosti izbrisati medij čiji je Tanjug izdavač iz Registra medija, piše u odluci.

Član 146 Zakona o javnom informisanju i medijima predvidja da Zakon o Javnom preduzeću novinska agencija Tanjug prestaje da važi datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora, odnosno najkasnije 31. oktobra.

Agencija za privatizaciju organizovala je dva javna poziva za prodaju Tanjuga, koji su proglašeni neuspešnim, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend