23. jun 2022.

Cvejić: Brojna kršenja zakona već bi mogla da diskvalifikuju neke televizije u trci za nacionalnu frekvenciju

– Za neke od prestupa koje smo mogli da vidimo u programima komercijalnih TV sa nacionalnom pokrivenošću relevantni su krivični zakonik ili zakon o zabrani diskriminacije, a kršena su i neka ustavna načela – ukazuje za Danas Slobodan Cvejić, nekadašnji član Saveta REM-a, upitan da prokomentariše aktuelni konkurs REM-a.

Foto: Medija centar Beograd

On podseća da je uloga tzv. nacionalnih frekvencija da omogući dostupnost TV programa svim gledaocima u Srbiji i da omogući objektivnost informisanja i raznovrsnost programa putem nadmetanja različitih komercijalnih pružalaca medijski usluga.

– Sa porastom kablovske pokrivenosti ovaj način postizanja pomenutih ciljeva gubi na značaju, pre svega u smislu dostupnosti TV programa. Međutim, pitanje objektivnog informisanja i raznovrsnosti programa i dalje ostaje otvoreno i regulator treba da ima ulogu u tome i nadalje, bez obzira na način na koji se program emituje. Dakle, prestupi koji se pominju u relevantnim zakonima o medijima postoje bez obzira na to da li se program emituje kablovski – navodi Cvejić.

On dodaje da što se tiče kandidata prijavljenih na konkurs za dodelu tzv. nacionalnih frekvencija, njih 10 su novi kandidati koji do sada nisu bili nosioci ove dozvole.

– To znači da je ponuđeno 10 novih elaborata i to je ono što će se, između ostalog, ocenjivati u sledećih mesec dana. Prijavilo se i četiri “stara znanca”, ali i njihovi programski elaborati će biti novi. Imajući to u vidu, uopšte ne mogu da dam neku ocenu prijavljenih programskih rešenja. Međutim, sve četiri TV koje su trenutni nocioci dozvole za nacionalnu pokrivenost su, prema evidenciji samog REMa, činile prekršaje Pravilnika o kriterijumima za odlučivanje u postupku izdavanja dozvole – naglašava Cvejić.

Prema njegovim rečima, najčešći prekršaji su navedeni u stavu 2 (da li je podnosiocu prijave izrečena kazna ili mera od strane državnog organa ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja propisa kojima se uređuje oblast medija ili povrede profesionalnih ili etičkih standarda – nisu poštovale svoje porgramske elaborate) i u stavu 4 (u kojoj meri je podnosilac prijave poštovao programski elaborat na osnovu koga mu je izdata dozvola).

– Po mom mišljenju, ovo bi trebalo da ih već u startu diskvalifikuje, ali odluka će zavisti od mišljenja većine članova Saveta REM-a. Uopšte nemam sumnju da kancelarija i pravna služba REM-a mogu da naprave pravno obrazloženje za bilo kakvu odluku, a mislim da nam je Željko Mitrović u emisiji LJubice Gojgić već nagovestio na koje “argumente” će se to obrazloženje oslanjati. Videćemo koliko pažljivo su ga slušali – zaključuje Cvejić.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend