03. avg 2021.

RTV-u 25 miliona dinara državne pomoći za digitalizaciju

Komisija za kontrolu državne pomoći odobrila je državnu pomoć Radio-televiziji Vojdvodine (RTV) u iznosu od 25 miliona dinara za Projekat digitalizaciije audio-vizuelnog materijala. RTV će novac dobiti od Miniistarstva kulture i informisanja.

U rešenju Komisija navodi se da je državna pomoć RTV-u usklađena sa pravilima za dodelu državne pomoći.

U obrazloženju rešenja se piše da je cilj Projekta da se spreči propadanja arhivskog materijala i ostvari mogućnosti da se arhivska građa koristi i sačuva. Navodi se i da filmska i audiovizuelna arhiva sadrži materijal proizveden u RTV od 1968. godine do danas.

Ukupan budžet za realizaciju projekta iznosi 95 miliona dinara, od kojih je za svaku godinu (2021, 2022. i 2023.) korisnik iz sopstvenih sredstava obezbedio po pet miliona dinara. 

U Projektu digitalizacije predstavljen je vremenski okvir realizacije projekta. Tokom 2021. godine planira se izrada projekta, tokom 2022. godine opremanje i obuka korisnika,  a tokom 2021, 2022. i 2023. godine presnimavanje i arhviranje. Posle 2023. godine RTV nastavlja redovno arhiviranje sopstvenim sredstvima i kapacitetima, piše u obrazloženju rešenja Komisije.

Iznos sredstava potreban za realizaciju Projekta digitalizacije u 2021. godini je 30 miliona dinara, od kojih je iz budžeta Republike opredeljen iznos od 25 miliona dinara, dok RTV iz sopstvenih sredstava obezbeđuje pet miliona dinara. 

Komisija je u rešenju naložila Ministarstvu kuluture i informisanja da u roku od tri dana od dana potpisivanja, dostavi Кomisiji za kontrolu državne pomoći Ugovor o finansiranju koji se zaključuje između Ministarstva kulture i informisanja i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine“.

Planirane aktivnosti u okviru Projekta digitalizacije podrazumevaju izradu projekta arhiviranja filmskih i magnetnih medija, nabavku servera za unos digitalizovnog materijala, nabavke servera za trajni smeštaj digitalne arhive, nabavku filmskog HD skenera, nabavku sistema za trajno arhiviranje, opremanje stanica za unos materijala, kolor korekciju, restauraciju i trajno arhiviranje.

U planu su i trening i obuka korisnika, pripreme arhivskog materijala za presnimavanje, organizacije unosa, čuvanja i pretrage pratećih podataka (MAM), digitalizacija, arhiviranje i pravljenje rezervne kopije…

U rešenju se ističe i da se sredstva ne mogu koristiti za komercijalne aktivnosti RTV-a. 

Komisija navodi da je u Predlogu ugovora propisana obaveza Ministarstva kulture da obezbedi sredstva u iznosu od 25 miliona, kao i obaveza da ta sredstva moraju biti realizovana do 31. decembra 2021. godine.

RTV je u obavezi da izveštaj o utrošenim sredstvima dostavi u roku od 30 dana od dana realizacije poslednje projektne aktivnosti, a najkasnije do 31. januara 2022. godine.

Кomisija je naglasila da je ovom prilikom samo utvrdila da li je državna pomoć u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći, ali da je dalja kontrola trošenja javnih sredstava i korišćenje tih sredstava na davaocima državne pomoći. Oni su, naime,  u obavezi da vrše nadzor da li korisnik državne pomoći troši sredstva u predviđenom iznosu i za namenu za koju su mu ta sredstva dodeljena. 

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend