26. apr 2017.

Transparentnost podnela žalbu protiv REM-a

Transparentnost Srbija podnela je žalbu Povereniku zbog nepostupanja Regulatornog tela za elektronske medije (REM) po zahtevu da dostavi informacije u vezi sa monitoringom medija tokom izborne kampanje.

Ta nevladina organizacija tražila je da REM nesumnjivo saopšti da li poseduje podatke o dužini emitovanog političkog oglašavanja u izbornoj kampanji za predsednika republike iz 2017. po pojedinim TV i radio stanicama, kao i podatke o dužini trajanja emitovanih prenosa događaja tokom kampanje za predsedničke izbore 2017, (mitinzi, konvencije i slično), po pojedinim TV i radio stanicama.

„Od REM-a smo dobili dopis koji se ne može smatrati odgovorom na zahtev za pristup informacijama. Naime, umesto da jasno saopšti, kao što je po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama u obavezi, da li poseduje tražene informacije, REM odgovara nešto što nije ni pitano – da ‘još nije razmatrao izveštaj o od političkom oglašavanju tokom predizborne kampanje za predsedničke izbore 2017. godine'“, navodi se u saopštenju Transparentnosti.

Ukazuju da je posedovanje podataka o vremenu oglašavanja činjenica koju ni na koji način neće promeniti usvajanje ili neusvajanje izveštaja o monitoringu izborne kampanje.

„(Ne)usvajanje izveštaja o političkom oglašavanju bi hipotetički moglo da predstavlja razlog da se razmotri da li treba dostaviti tražiocu kopiju tog izveštaja. Međutim, po čvrstom uverenju Transparentnosti, ni takav razlog za uskraćivanje informacija ne bi bio valjan, pogotovo kada se ima u vidu da su predmet našeg interesovanja bile činjenice za koje verujemo da su u posedu REM (koliko se ko oglašavao u kampanji i na kojim TV stanicama, čiji su mitinzi prenošeni na TV stanicama), a ne eventualna tumačenja, mišljenja, stavovi ili zaključci REM povodom tih podataka“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da su predstavnici REM-a tokom poslednjih meseci davali zbunjujuće izjave iz kojih se moglo zaključiti da nije organizovano sistemsko prikupljanje podataka o oglašavanju kandidata u izbornoj kampanji za predsednika.

Pominjano je navodno nepostojanje tehničkih uslova ili nepostojanje obaveze iako se takav monitoring vrši godinama unazad, ukazuje Transparentnost.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend