03. sep 2023.

UNS traži objašnjenje ministra informisanja o izmeni predloga komisija o medijskim konkursima

Udruženje novinara Srbije (UNS) je danas saopštilo da je ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović menjao predloge komisija o raspodeli novca na medijskim konkursima Ministarstva i pozvalo ga da objasni na osnovu čega je to radio.

UNS je prenelo da je ministar na pet od devet ovogodišnjih konkursa, kako je objavljeno, „u skladu sa …Zakonom o javnom informisanju i medijima, na osnovu diskrecionog ovlašćenja“ menjao iznose koje je komisija predložila za sufinansiranje.

U saopštenju piše da je ministar za neke medijske projekte umanjio sredstva koje je komisija predložila, a povećao drugima, među kojima je i jedan projekat UNS-a.

UNS je pozvalo Jovanovića da odgovori da li je konsultovao komisije koje su odlučivale o raspodeli sredstava pre no što je menjao iznose koje su one predložile, a ministra pitalo i da li je utvrdio da su komisije radile suprotno Zakonu.

UNS je navelo da zakonski član, na koji se ministar pozvao u obrazloženju glasi: „Odluku o raspodeli sredstava donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, a na osnovu obrazloženog predloga komisije“ i da, kako tvrdi udruženje, tu nije navedeno da ministar ima diskreciono pravo da obrazloženi predlog komisije menja po svom nahođenju.

UNS je prenelo da i u Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji bliže uređuje projektno sufinansiranje, piše da „odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, u formi rešenja, a na osnovu predloga komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem“.

„Ukoliko rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, uoči da je komisija dala predlog suprotno odredbama Zakona, ovog pravilnika i uslova utvrđenih u javnom pozivu za učešće na konkursu, ili da sadrži drugu očiglednu grešku, zatražiće pismenim putem od komisije da ispravi nepravilnosti ili greške i ispravi predlog u određenom roku“, propisano je Pravilnikom, dodaloo je UNS.

UNS „zato traži odgovor na pitanje da li je ministar pre donošenja rešenja uočio greške u radu komisija, te da li ih je pisanim putem pre donošenja rešenja pozvao da te greške ili nepravilnosti isprave“.

„U protivnom, ni ministar, niti bilo ko iz Ministarstva nema pravo da menja odluke komisija“, dodalo je to staleško udruženje.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend