09. feb 2017.

Zakonito i bez diskriminacije

Ministarstvo kulture i informisanja "žali zbog proizvoljnih tvrdnji" Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) i Asocijacije medija, koja smatraju da je izmenama nekih propisa omogućeno da televizije nemaju "ograničenje maksimalnog iznosa u dobijanju pomoći putem konkursa za javno informisanje".

Ministarstvo-logo--latinicni_03Prilikom iznošenja agrumenata, NUNS i NDNV pozvali su se na član 17. Zakona o javnom informisanju i medijima, po kojem se sredstva na raspisanim konkursima dodeljuju „na osnovu principa o zaštiti konkurencije bez diskriminacije“, podseća se u saopštenju Ministarstva.

Prema stavu Ministarstva, ova su novinarska udruženja, „slučajno ili namerno“ izostavila deo člana 17. Zakona koji propisuje da će se sredstva za ostvarenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja rasporediti putem javnih konkursa i pojedinačnim davanjima i na „osnovu principa o dodeli državne pomoći“.

Ministarstvo kulture i informisanja je, u skladu sa propisima kojima su regulisana pravila za dodelu državne pomoći, zatražilo mišljenje Komisije za kontrolu državne pomoći u vezi sa Konkursom za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja za televizije u 2017. godini i dobilo rešenje da se radi o dozvoljenoj državnoj pomoći.

Navedeno rešenje, ističe Ministarstvo, doneto je u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći i podzakonskim aktima donetim na osnovu njega.

Prema oceni Ministarstva, „utisak je da deo medijske zajednice nije spreman da prihvati zakonska rešenja za koja se principijelno zalagao tokom izrade seta medijskih zakona, odnosno da zakonska rešenja prihvata samo delimično i u meri u kojoj im odgovara“.

„Nameće se dilema da li bi pozitivno rešenje zahteva Asocijacije medija o davanju olakšica za uvoz robe neophodne za proizvodnju štampanih medija i smanjenje PDV-a za štampu bio primer diskriminacije u odnosu na elektronske medije“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo kulture i informisanja u saopštenju naglašava da podržava predloge kojima će se olakšati i popraviti težak položaj medija u okviru politike koju sprovodi Vlada i važećih propisa.

Istovremeno, Ministarstvo kulture i informisanja podržava optimizaciju zakonskih rešenja za koja se zalažu i Asocijacija medija i medijska zajednica, a koja treba da poprave težak položaj medija.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend