18. maj 2023.

BIRODI: Savet REM-a doneo odluku da Olivera Zekić nije prekršila kodeks članova Saveta REM-a time što je Zorana Gavrilovića nazvala osobom koja ima deluzije.

BIRODI: Savet REM-a doneo odluku da Olivera Zekić nije prekršila kodeks članova Saveta REM-a time što je Zorana Gavrilovića nazvala osobom koja ima deluzije.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (Savet REM-a) je na sednici održanoj 14.marta 2022. godine doneo odluku da predsednica Saveta REM-a u intervju dnevnom listu Informer u kojem je Zorana Gavrilovića, direktora Biroa za društvena istraživanja – BIRODI-a nazvala osobom sa deluzijama nije prekšila članove 1 i 2 Kodeksa članova Saveta REM-a.

Iz dobijene odluke se ne vidi da li su članove Saveta REM-a konsultovali odgovarajuće strukovno udruženje (Društvo psihologa Srbije). Savet REM-a nije omogućio Zoranu Gavrilovićiu da pred članovima Saveta REM-a iznese svoju argumentaciju.

Navedeni slučaj nije prvi zbog kojeg se BIRODI obratio Savetu REM-a povodom kršenja istih članova Kodeksa članova Saveta REM-a od strane predsednice Savetaw REM-a. Naime, u prethodno nekoliko medijskih nastupa predsednica Saveta REM-a, Olivera Zekić je  organizacije civilnog društva koje monitorišu medije nazivala „paramilitarnim REM-ovima“. Savet REM-a se o ovim predstavkama BIRODI-a nije izjašnjavamo.

Ovakvom odlukom Saveta Regulatornog tela je dodatno legitimisan govor mržnje i etketiranja u javnom govoru, odnosno legitimisan proces deprofesionalizacije, gde osobe koje nemaju stručno obrazovanje (ekspertizu) iznose ocene i „dijagnoze“ o drugim osobama.

Sve navedeno je u suprotnosti sa funkcijom REM-a, koja je definisana članom 5 Zakona o elektronskim medijima, a pre svega se odnosi na zaštitu i razvoj slobode mišljenja i izražavanja, odnosno na zaštitu interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštitu korisnika usluga elektronskih medija, u skladu sa odredbama ovog zakona, na način primeren demokratskom društvu.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend