11. jun 2019.

Savet za štampu: List Danas nije prekršio Kodeks neobjavljivanjem Pašalićevog demantija

Savet za štampu doneo je odluku da dnevni list Danas nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije neobjavljivanjem demantija na tekst “Pašalić tajno snima razgovor sa zaposlenima”, koji je objavljen 9. maja 2019. u našem listu.

Kako se navodi u obrazloženju odluke Saveta za štampu, stručna služba Zaštitinika građana navela je u žalbi Savetu za štampu da „Danas“ nije objavio odgovor koju su uputili na sporni tekst, već je, naprotiv, redakcija nastavila da i u narednim tekstovima ponavlja neistinite tvrdnje.

Time je, po mišljenju podnosioca žalbe, prekršeno pravo građana na objektivno i istinito informisanje i pokušano urušavanje ugleda nezavisne konktrolne institucije Zaštitnika građana, navodi Savet za štamou.

„U žalbi je navedeno da su prekršene odredbe koje se odnose na obavezu novinara da tačno, objektivno, poptuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, kao i da pravi jasnu razliku između činjenica, pretpostavki i nagađanja, kao i odredbe koje novinara obavezuju da pristupa poslu sa družnom profesionalnom pažnjom i da, pre objavljivanja, proveri poreklo, istinitost i potpunost informacije. Istaknuto je i da Zaštitnik građana nikada nije obavešten o razlozima neobjavljivanja odgovora“, piše u obrazloženju.

U odgovoru Uredništva lista navedeno je da je zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvan pre objavljivanja teksta, a njegova štura izjava tačno je preneta u tekstu. Sem što je imao priliku da odgovori, Pašalić, kako se ističe, naknadnim odgovorom nije ništa demantovao iz teksta, dodaje se u obrazloženju.

„Jedino je pojasnio da se sastanci sa zaposlenima snimaju diktafonom ’koji služi kao pomoćno sredstvo u izradi zapisnika’ i da su zaposleni sa time bili upoznati. Njegovo objašnjenje smo objavili u narednim tekstovima, iako su ga brojni zaposleni ponovo demantovali, tvrdeći da taj diktafon niko nije video niti da su znali da su predmet snimanja“, isitiče se, između ostalog, u odgovoru na žalbu. Uredništvo je navelo i da je ombudsmanu odgovoreno zašto demanti nije objavljen u jednom od narednih tekstova, te da je „Danas“ u poslednjih mesec dana u više navrata objavljivao njegove odgovore kada je za to bilo osnova, navodi Savet za štampu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da „Danas“ nije imao obavezu da objavi dostavljeni odgovor, zato što je duži od osnovnog teksta i što se proširuje temu u odnosu na taj tekst.

Komisija smatra, navodi se u obrazloženju odluke, da pravo na odgovor ne može biti izgovor za objavljivanje novog autorskog teksta, već samo prilika da se isprave netačni navodi.

Osim toga, kako se dodaje, Pašaliću je i pre objavljivanja teksta pružena prilika da iznese svoju verziju događaja i njegova izjava je objavljena u tekstu, po svemu sudeći u celini, jer se u demantiju ne navodi da je skraćena ili pogrešno interpretirana.

Komisija, međutim, smatra problematičnom odluku redakcije da delove demantija koji nije objavila koristi u narednom tekstu (objavljenom nakon podnošenja žalbe) i komentariše ih, navodi u svom saopštenju Savet za štampu.

Po oceni Komisije, ovo nije dobra praksa, već bi čitaoce najpre trebalo upoznati sa sadržajem nekog teksta, u ovom slučaju odgovora, pa tek nakon toga polemisati sa njima. Članovi Komisije ne smatraju to prekršajem Kodeksa novinara Srbije, ali redakciji lista „Danas“ ipak preporučuju da ubuduće pokuša da izbegne ovakve situacije.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend