03. jul 2018.

„Advokatska komora i Društvo sudija nemaju pravo da ućutkuju javnost“

"Ni Društvo sudija Srbije, ni Advokatska komora Beograda, nemaju tapiju na mišljenje o radu pravosuđa. Oni su zainteresovane strane koje nemaju pravo da ućutkuju javnost, niti da uskraćuju pravo na mišljenje i njegovo slobodno izražavanje", kaže se u saopštenju Komisije za istraživanje ubistava novinara

Advokatska komora Beograda danas je, povodom izjava Verana Matića o ponašanju sudskog veća u procesu za ubitvo Ćuruvije, saopštila da „državni organi, sredstva javnog obaveštavanja i javne ličnosti ne smeju kršiti pretpostavku nevinosti i svojim komentarima sudskih odluka u krivičnim postupcima koji su još u toku posredno vršiti pritisak na sud“.

Advokatsku komoru, odnosno njenog predsednika Jugoslava Tintora, je poseno zabrinuo „pokušaj da se kroz pritisak javnosti u sudski postupak uvedu kao dokaz izjave koje nisu date pred tužilaštvom ili sudom kao organima postupka već pred nekakvim komisijama službe državne bezbednosti, pri čemu se pitanje zakonitosti dokaza pokušava prikazati kao formalno pitanje od drugorazrednog značaja“.

Komisija za istraživanje ubistava novinara, je povodom ovog saopštenja, kao i onog koje je stiglo od Društva sudija Srbije, ukazala javnosti da je Komisija uvek pružala podršku nezavisnosti rada suda, da je uvek poštovala pretpostavku nevinosti i da nikada nije prekršila pretpostavku nevinosti niti jednog optuženog.

„Suđenja su javna upravo da bi bila moguća demokratska kontrola javnosti. Sudska vlast je nezavisna i nad njom nema druge kontrole sem kontrole javnosti. To je razlog što javnost, ne samo što sme, nego ima i dužnost da prati šta sud radi, da o tome stvara mišljenje i da to mišljenje javno iznosi. Ni Društvo sudija Srbije, ni Advokatska komora Beograda, nemaju tapiju na mišljenje o radu pravosuđa. Oni su zainteresovane strane koje nemaju pravo da ućutkuju javnost, niti da uskraćuju pravo na mišljenje i njegovo slobodno izražavanje“, kaže se u saopštenju Komisje, koja ističe da je potpuno za poštovanje prava na pravično suđenja, ali dodaje da „pravo na pravično suđenje ne može da koegzistira sa nekažnjivošću za ubistva novinara“ i da se te dve stvari međusobno isključuju“.

„Predsednik komisije je izneo nesporne činjenice i legitimno mišljenje o njima. Nimalo ne čudi zajedničko negodovanje Društva sudija Srbije i Advokatske komore Beograda jer bez javnosti nema kontrole njihovog rada, koji je veoma nisko ocenjen od međunarodnih institucija. Još jednom pozivamo javnost da obrati punu pažnju na rad sudija i advokata i da sama izvede zaključke“, kaže se u saopštenju Komisije, koja je izrazila zadovoljstvo odlukom Apelacionog suda koji, po drugi put, presuđuje u korist žalbe tužilaštva, i koje „potvrđuje da je Komisija bila u pravu u komentarima odluka Sudskog veća. Još jednom se pokazalo koliko je važno da se i argumentovana kritička razmišljanja čuju u javnosti“.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend