12. okt 2017.

Apelacioni sud ukinuo presudu u sporu Jovović protiv „Novosti“ za mobing

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Višeg suda iz 2016. godine po kojoj je tadašnji direktor i glavni i odgovorni urednik Kompanije "Novosti" Ratko Dmitrović odgovoran za mobing nad novinarkom Jelenom Jovović i slučaj vratio na ponovno suđenje. Presudom Višeg suda koja je doneta 11. maja prošle godine, a o kojoj je UNS pisao, Kompanija „Novosti“ je bila obavezna da novinarki na ime duševnog bola zbog povrede časti i ugleda isplati 300.000 dinara.

Istovremeno, Kompaniji je naloženo da spreči dalji mobing nad Jovovićkom i omogući joj da obavlja poslove urednika posebnih izdanja na koje je postavljena posle smene sa mesta urednika dodatka „Život plus“ 2013. godine.

Aneks broj 6

U obrazloženju ukidajuće presude, donete 9. avgusta ove godine, u koju je UNS imao uvid, navodi se da je „nejasno zbog čega je prvostepeni sud zaključio da je prema tužilji izvršeno zlostavljanje“.

„Iz spisa proizilazi da se u konkretnom slučaju ne radi o aktivnom ili pasivnom ponašanju kod poslodavca koje se ponavlja, već se radi o odluci Dmitrovića, na koju isti ima diskreciono pravo, o smeni tužilje, koja je kao posledicu imala i njeno iseljenje iz kancelarije u kojoj je obavljala radne zadatke na prethodnom radnom mestu“, piše u presudi.

U objašnjenju Apelacionog suda stoji da „iz spisa proizilazi da je direktor tuženog iskoristio svoje zakonsko pravo i postavio na prethodno radno mesto tužilje novo lice koje je smatrao podobnije za konkretan posao“ i navodi se da novinarka nije bila izložena nerijateljskom, ponižavajućem ili uvredljivom ponašanju, kao i da joj se nisu pogoršali uslovi rada.

„Tužilja kao zaposlena i tuženi kao poslodavac, ugovorili su izmenu o radu od 1. januara 2008. godine, tako što se zaposlenoj, ovde tužilji, menja ugovor o radu, tako da će počev od 1. junuara 2015. godine obavljati poslove urednika posebnih dodataka. Nakon što je zaključila ovaj Aneks broj 6 ugovora o radu, tužilji je obezbeđen radni sto i stolica, odnosno druga sredstva za rad“, navodi u presudi Apelacioni sud.

Jelena Jovović smatra da je presuda iskonstruisana i da predstavlja egzekuciju nad pravdom. Za UNS objašnjava da je presuda Višeg suda temeljno obrazložena i da ju je donela jedna od najboljih sudija iz ove oblasti. Jovović očekuje da će i u ponovljenom suđenju sudija Višeg suda ostati dosledna svojoj odluci.

„U presudi Apelacionog suda nema pravnog leka, a osnova joj je to što sam potpisala Aneks broj 6. Ja sam taj Aneks potpisala dve godine nakon početka progona, 2015. godine, a do tada nisam mogla i nisam imala gde da radim. Ni nakon potpisivanja tog Aneksa, sve dok je Dmitrović bio u Kompaniji nisam imala priliku da radim. Ja sam kao građanin i kao osoba koja je svesna svojih prava ponižena“, rekla je Jovović za UNS i dodala da od ponovljenog suđenja očekuje afirmaciju pravde i prava na rad.

Bivši direktor i glavni urednik Kompanije „Novosti“ Ratko Dmitrović za UNS je komentarisao presudu Apelacionog suda kao odluku usklađenu sa zakonom.

„Ovaj posao podrazumeva uspone i padove, imenovanja i smene. Evo mog slučaja – kada me je ona tužila bio sam generalni direktor Kompanije ’Novosti’. Danas sam na ulici, bez posla. To je sastavni deo naše profesije i naših života. Sa iskustvom koje ima, Jelena to zna bolje od mnogih drugih, zato uopšte ne razumem zbog čega je podnela tužbu“, rekao je Dmitrović i ponovio da direktor, odnosno glavni urednik, ima diskreciono pravo da imenuje i smenjuje članove svog kolegijuma, odgovorne urednike, urednike specijalnih izdanja i dodataka.

„Tako je bilo i u slučaju koleginice Jovović koju ne samo da nisam zlostavljao već joj godinu i duže, nakon smene, nisam smanjio uredničku platu, a trebalo je. Nisam joj nikada rekao jednu ružnu reč, niti je to uradio neko drugi u Kompaniji“, kaže Dmitrović.

Ponovo na sudu 14. novembra

Apelacionom sudu je, kako piše u presudi, ostalo nejasno „zbog čega je Viši sud obavezao tuženog da tužilji na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova, zbog povrede časti i ugleda isplati iznos od 300.000 dinara, kada nije razjasnio u čemu se sastoji šteta i kako se manifestovala, odnosno, na koji način i zbog koje nezakonite radnje Dmitrovića je novinarka pretrpela duševni bol zbog povrede ugleda i časti“.

Ovaj sud naložio je prvostepenom sudu da u ponovnom postupku, imajući u vidu primedbe na koje mu je ukazano, razjasni da li je u ponašanju i ophođenju Ratka Dmitrovića prema Jeleni Jovović bilo elemenata zlostavljanja, da li raspoređivanje Jovovićke na drugo radno mesto, urednika posebnih dodataka, predstavlja atak na nju, imajući u vidu da je raspoređivanje i organizovanje poslova u skladu sa potrebama Dmitrovića u nadležnosti direktora, kao i o delu tužbe koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti.

Presudu Apelacionog suda donelo je veće u sastavu Bojana Ninković (predsednik), Ana Popović i Zorica Nikolić.

Ponovljeni postupak koji će voditi sudija Višeg suda Irena Garčević počeće 14. novembra.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend