20. apr 2020.

Beta: Bez pitanja za redovne konferencije za novinare

Agencija Beta već nekoliko dana ne šalje pitanja za redovne konferencije za novinare Kriznog štaba. Takvu praksu ćemo nastaviti sve dok se ne promene okolnosti pod kojima se konferencije održavaju, odnosno dok se ne obezbede uslovi za neposredno učešće novinara.

Budući da je Krizni štab i dalje osnovni izvor informacija o stanju u zemlji, nastavićemo da prenosimo ono što se saopštava na redovnim konferencijama za novinare. Imajući u vidu da je nužno da građani budu tačno blagovremeno obavešteni, nastavićemo da koristimo i druge kanale kako bismo došli do odgovora na pitanja koja su u javnom interesu.

Želimo, takođe, da naglasimo naše uverenje da članovi Kriznog štaba nisu ti koji određuju da li je neko pitanje „političko“ ili nije. Uobičajena je praksa da novinari postavljaju pitanja i (to je posebno važno, potpitanja), a na zvaničnicima je da na njih odgovaraju ili ne odgovaraju. Javnost je ta koja će prosuditi da li je u njenom interesu da zna odgovor ili nije.

S obzirom na dosadašnje iskustvo, odnosno na činjenicu da na mnoga važna pitanja novinari i mediji dobijaju samo uopštene odgovore kojima ne mogu biti zadovoljni, pozivamo medijska udruženja i asocijacije da pomognu da se osmisle modeli koji bi omogućili javnosti uvid u pitanja na koja mediji traže a ne dobijaju odgovore, kao i u objašnjenja razloga zbog kojih se pitanja postavljaju.

Naš osnovni cilj je da tačno, blagovremeno i sveobuhvatno obavestimo javnost o događajima koji su od javnog interesa, što uskraćivanje mogućnosti za potpitanja bitno otežava. Zbog toga ne smemo dozvoliti da se reakcije nadležnih ponekad svode na birokratizovane formulacije iz kojih građanin ne može da dobije jasan uvid u ono što ga interesuje.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend