28. dec 2021.

Vladina radna grupa pokrenula akciju za prikupljanje novčane pomoći novinaru Milanu Jovanoviću i traži efikasnije suđenje optuženima za paljenje njegove kuće

Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara izrazila nezadovoljstvo što odluka Apelacionog suda o presudi optuženima za paljenje kuće Milana Jovanovića, doneta još krajem novembra, nije pravovremeno dostavljena svim stranama u postupku. Organizuje se akcija prikupljanja pomoći novinaru, čiju će procenu bezbednosti MUP ponovo uraditi.

Milan Jovanović u spaljenoj kući (foto: Perica Gunjić / Cenzolovka)

Povodom odluke Apelacionog suda o ukidanju prvostepene presude protiv Dragoljuba Simonovića, Vladimira Mihailovića i Aleksandra Marinkovića, optuženih za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića, Radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara održala je vanredni onlajn sastanak.

U saopštenju sa sastanka se kaže da su članovi Radne grupe ukazali na činjenicu da je odluka Apelacionog suda doneta krajem novembra i izrazili nezadovoljstvo što ona nije pravovremeno dostavljena svim stranama u postupku. Takođe su apelovali na pravosudne institucije da u budućnosti odluke blagovremeno i bez odlaganja dostavljaju zainteresovanim stranama.

„Na sastanku je istaknuto da je neophodno doći do pravnosnažne presude u ovom predmetu u najkraćem roku, te da je efikasnost u ponovljenom postupku izuzetno važna imajući u vidu dosadašnji tok slučaja i vreme trajanja. Radna grupa je izrazila očekivanje da će se ponovljeni deo postupka okončati u što kraćem roku, u skladu sa zakonom“, kaže se u saopštenju. 

Radna grupa je podržala inicijativu da se organizuje akcija solidarnosti u kojoj će se, u narednih mesec dana, prikupiti neophodnih 2,5 miliona dinara za obnovu spaljene kuće Jovanovića.

Sredstva za pomoć novinaru Jovanoviću mogu se uplaćivati na sledeće žiro-račune:

Za dinarska sredstva  265-1100310006448-08

Za devizna sredstva  265-1000000017731-14

Uplate će se primati do postizanja cilja od 2,5 miliona dinara i kada se dostigne taj cilj, namenski račun neće prihvatati nove uplate. 

Sve dodatne informacije o ovoj akciji solidarnosti mogu se dobiti takođe putem SOS telefona za prijavu napada na novinare (0800 100115). 

Radna grupa je predložila, a Ministarstvo unutrašnjih poslova prihvatilo, da se izvrši procena bezbednosti za Milana Jovanovića. 

Radna grupa je saopštila i da će razmotriti i predložiti Vladi Republike Srbije način na koji bi se u narednom periodu obezbeđivala sredstva koja bi bila dostupna novinarima čija je imovina oštećena izvršenjem nekog krivičnog dela i koja bi se vraćala nakon sprovedenih postupaka obeštećenja od izvršilaca krivičnog dela.

Dogovoreno je da ovo bude tema na prvom sledećem sastanku Radne grupe, kako bi se pronašao trajni mehanizam za slične situacije.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend