27. apr 2023.

Svetski dan intelektualne svojine: Ključna tačka za novinarstvo, kulturu i demokratiju

Ovogodišnji Svetski dan intelektualne svojine – koji se obeležava 26. aprila 2023. – obeležen je kritičnim tehnološkim razvojem koji će promeniti odnos između građana i kreativnih dela – uključujući, što je ključno, kreativnost koja ulazi u proizvodnju vesti koje su činjenične i etičke.

Međunarodna federacija novinara (IFJ) predstavlja više od 600.000 novinara u 140 zemalja širom sveta, a Evropska federacija novinara (EFJ) preko 320.000 novinara u 45 zemalja.

Posvećeni smo kvalitetnom etičkom novinarstvu, svesni da to zavisi od toga da li novinari zarađuju za život.

Sistemi za mašinsko učenje su „obučeni“ na rad ljudskih autora, među kojima su novinari, fotografi i ilustratori. Oni odgovaraju na pitanja predviđajući koje reči ili slike impliciraju. Tekstualni sistemi koji su sada objavljeni – kao što je ChatGPT – brzo su postali ozloglašeni po „konfabuliranju“ – to jest, izmišljanju lažnih priča, uključujući lažne reference izvora, i to sa tečnim govorom koji implicira poverenje.

Dva veka demokratije su zavisile od etičkog novinarstva da bi građanima dalo istinite informacije na osnovu kojih se donose odluke o glasanju.

Antidemokratske snage su, međutim, dugo pokušavale da potkopaju samu ideju istinitosti, da promovišu autoritarne populističke pozive na strah i bes u odnosu na istinu.

Atribucija je neophodna za poverenje

Ako reči, slike i druga dela generisana sistemima mašinskog učenja kruže, a da se ne deklarišu kao takvi, svet se suočava sa mračnom budućnošću u kojoj autoritarni populisti mogu da ubede svoj plen da „ništa nije istina“. Najočiglednije je destruktivno po ljudska društva ako pojedinci izgube poverenje u izveštavanje vesti ili akademska istraživanja. Umetnička kreativna dela se takođe moraju jasno razlikovati od „AI“ pastisa.

Verujemo da postoji hitna potreba za zakonima koji predviđaju da kada se rezultati veštačke inteligencije objavljuju ili stavljaju na raspolaganje javnosti, oni moraju biti označeni kao takvi. Posledica ovoga je da je povećana potreba da se pripiše ljudskim autorima, da se potrošaču da „garancija” od bližnjeg čoveka. Pojava interneta je pokazala koliko su suštinska „moralna prava“ autora da budu zaslužni i da se brani integritet našeg rada: AI ih čini temeljnim. Rezultati mašinskog učenja treba da se odnose na dela iz kojih su izvedeni.

Unapređenje znanja, nauke, umetnosti i kulture

Autorska prava postoje za unapređenje znanja, nauke, umetnosti i kulture. Autori su obezbedili temelje za AI tehnologije – pošto su naši radovi „ostrugani“ za pravljenje kompleta za obuku, bez dozvole ili naknade. Neki veruju da mašinski generisana dela mogu da oteraju autore sa tržišta.

Uspostavljeni zakoni o autorskim pravima ne smeju biti oslabljeni na osnovu pogrešnog uverenja da je to neophodno da bi se podstakle inovacije.

Licenciranje ostaje pravi način za odobravanje pristupa autorskim delima. Kolektivno upravljanje je posebno korisno kada postoji potreba da se koristi veliki broj materijala od brojnih nosilaca prava, kao što je slučaj kada se dela koriste za obuku sistema veštačke inteligencije. Postoje mehanizmi za proširenje naknade za kolektivno licenciranje na autore koji nisu, da, članovi kolektivnih društava.

Autorstvo je ljudska delatnost. Ljudski autori moraju dobiti naknadu kada se naš rad koristi za obuku „AI“ i sistema mašinskog učenja.

Za primer pogledajte www.londonfreelance.org/fl/2303ai.html

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend