21. maj 2015.

Postupak protiv Gašića zbog sukoba interesa

ministar gasic, sremska mitrovica, kasarnaAgencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak utvrđivanja sukoba interesa u slučaju potpredsednika SNS i ministra odbrane Bratislava Gašića, rečeno je Tanjugu u toj agenciji. Ove optužbe ministar odbrane Bratislav Gašić ocenio je neistinitim i kao kampanju protiv njega. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su optužbe protiv Gašića veoma ozbiljne, da je važno da budu ispitane i da će, ako se utvrdi da su istinite, ministar snositi odgovornost

Postupak se vodi zbog tvrdnji da je Gašić kao gradonačelnik Kruševca odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova svoje porodice.

Prema podacima Agencije za privredne registre, Gašići imaju dve reklamne agencije, jednu firmu za proizvodnju televizijskog programa i tri televizije, preneo je nedeljnik „Vreme“.

Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije sukob interesa je kada funkcioner ima privatni interes koji može da utiče na „postupanje funkcionera u vršenju javne funkcije, odnosno službene delatnosti na način koji ugrožava javni interes“.

Zakon dalje navodi da se javni interes ne sme podrediti privatnom interesu, koji je definisan kao bilo kakva korist za funkcionera ili povezano lice.

Nedeljnik podseća da je Savet za borbu protiv korupcije nedavno objavio izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija koji, između ostalog, pokazuje da njegova Televizija Plus, zbog višegodišnje blokade računa, posluje preko firme njegove žene.

Vučić: Važno da se ispitaju optužbe protiv Gašića

„Što se tiče optužbi, one su vrlo ozbiljne i to bi trebalo da se sagleda“, rekao je Vučić novinarima na pitanje kako komentariše navode nedeljnika „Vreme“ da je Gašić, kao gradonačelnik Kruševca, odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu svoje porodice.

Vučić je, međutim, dodao da pred pokrajinske izbore u Vojvodini neki dele ogromne pare, 700 miliona dinara, pokrajinskim medijima da bi mogli da vode kampanju protiv vlade.

„To je za mene velika sramota i mi to kao vlada Srbije nećemo nikad da radimo“, rekao je Vučić.

On je dodao da je važno da se svi slični navodi ispitaju i da bi bilo loše da se pokažu kao istiniti, ali da bi bilo veoma loše da se potvrde njegove reči da pokrajina u predizborno vreme daje 700 miliona dinara, baš onima od kojih očekuje najveću podršku za očuvanje kriminalne i katastrofalne šesnaestogodišnje vlasti.

Upitan šta će se desiti ako se utvrdi da su navodi u vezi sa ministrom odbrane tačni, Vučić je rekao da će svako snositi odgovornost.

Gašić: Obustaviti besmislen i iskonstruisan postupak

Ministar odbrane Bratislav Gašić odbacio je danas navode Agencije za borbu protiv korupcije da je kao gradonačelnik Kruševca odobravao novac iz gradskog budžeta medijskim preduzećima u vlasništvu članova porodice i u Izjašnjenju, predložio Agenciji, da u „celosti obustavi dalje neosnovano vođenje ovog besmislenog, iskonstruisanog i insinuiranog postupka“.

Gašić je Agenciji uputio Izjašnjenje, preko svog opunomoćenika advokata Milana Petrovića, u kome se kaže da su navodi sadržani u obaveštenju koji se odnose na navodno postojanje sumnje na bilo kakvu povredu zakonskih propisa – u potpunosti neosnovani i netačni i da ih u celosti osporava.

Punomoćnik podseća da je od 1995. godine redovna praksa lokalne samouprave bila dodela subvencija iz budžeta Grada privrednim društvima koja se na teritoriji Grada Kruševca bave delatnošću javnog informisanja, a na osnovu odluke o raspodeli sredstava za čije je donošenja nadležno Gradsko veće.

Kako se kaže, na osnovu takve redovne procedure privredna društva ADD PRODUCTION DOO iz Kruševca čiji je vlasnik Gašić Irena, sa 100 odsto učešća u osnivačkom kapitalu, i BNZ HIGIJENIC DOO Kruševac, čiji je suvlasnik Gašić Vladan sa 30 odsto učešća u osnivačkom kapitalu bila su redovni korisnici budžetskih subvencija svake godine od osnivanja.

Precizira se da nisu bili korisnici subvencija samo tokom 2009. i 2010. „kada je tadašnji gradonačelnik jednostranom odlukom onemogućio korišćenje budžetskih subvencija označenim privrednim društvima na osnovu nezakonitog uklanjanja sa liste za dodelu subvencija“.

Dodaje se i da su tokom 2011. i 2012. za vreme dok se na čelu Kruševca nalazio Jovanović Dragan iz DS, ta privredna društva takođe bila korisnici tih sredstava.

U Izjašnjenju se ističe da to jasno ukazuje na to da Gašić ni na koji način nije preduzeo niti jednu radnju kojom bi tim privrednim društvima i osnivačima pribavio bilo kakvu korist na štetu javnog interesa, budući da su i pre njegovog stupanja na funkciju gradonačelnika ostvarivala ta prava.

Punomoćnik kaže i da se sredstva predviđena budžetom za medijske kuće još od 1995. godine ravnomerno raspoređuju svim prijavljenim medijskim kućama, kao što je to bilo i tokom 2013. i 2014. godine.

On navodi i da je odluku o raspodeli budžetskih sredstava za subvencionisanje donelo Gradsko veće bez ikakvog uticaja i učešća Gašića u postupku donošenja te odluke.

Dodaje se i da nikakav izbor između privrednih društva koja se bave javnim informisanjem u pogledu dodele i visine dodeljenih sredstava Gradsko veće nije ni vršilo, već su sva sredstva javnog informisanja dobila jednake iznose.

„Prema tome, na osnovu iznetog, jasno je da Bratislav Gašić uopšte nije učestvovao u bilo kakvom procesu izbora korisnika subvencija prilikom dodele budžetskih sredstava, a usled čega bi eventualno bio u obavezi da se iz ovakvog procesa izuzme ili o ovakvom postupku obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije, obzirom da u ovom postupku uopšte nije učestvovao“, rečeno je u Izjašnjenju.

Dodaje se i da je sa druge strane, nesporna činjenica da je Gašić u spornom periodu obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, ali i da ni na koji način nije postupio suprotno zakonskim odredbama, obzirom da je čitav postupak dodeljivanja subvencija medijskim kućama u 2013. i 2014. godine Gradska uprava sprovela u skladu sa zakonom.

Kako se ističe, u tom smislu, „potpuno su nejasni navodi sadržani u spornom Obaveštenju Agencije… o navodnom postojanju sukoba interesa u konkretnom slučaju“ i dodaje da su Gašić Irena i Vladan samo vlasnici kapitala dva privredna društva i da nikada nisu obavljali funkcije ovlašćenih lica niti neposredno učestvovali u poslovanju označenih privrednih društava.

Punomoćnik tvrdi da je postupak sproveden u skladu sa zakonom i da Gašić nikada nije koristio nikakvo javno ovlašćenje kojim bi eventualno mogao da utiče da ta dva privredna društva dobiju prednost u zaključivanju spornih ugovora u odnosu na druge.

„U konkretnom slučaju apsolutno nije postojala nikakva obaveza Gašić Bratislava da o činjenici zaključivanja spornih ugovora između Gradske uprave Grada Kruševca i privrednih društava ADD PRODUCTION DOO iz Kruševca i BNZ HIGIJENIC DOO Kruševac obaveštava Agenciju za borbu protiv korupcije, kako se to netačno, paušalno i tendenciozno navodi u spornom obaveštenju Agencije“, kaže advokat Petrović.

On kaže i da Gašić ni na koji način nije izvršio povredu Zakona o Agenciji, da ni u jednom trenutku javni interes nije podredio privatnom, nikada nije koristio javnu funkciju za sticanje bilo kakve pogodnosti ili koristi za sebe ili povezano lice.

„Ovo posebno iz razloga što zaključivanjem spornih ugovora nije nastupila nikakva šteta po javni interes ili interes bilo kog drugog lica, obzirom da su sa svim zainteresovanim medijskim kućama tokom 2013. i 2014. zaključeni identični ugovori u kojima je bila ugovorena identična naknada za pružene usluge“, piše u Izjašnjenju.

Takođe, kaže se i da je činjenica da su ugovorne medijske usluge pružene i da stoga zaključivanje spornih ugovora očigledno nije imalo za posledicu nikakvo ugrožavanje javnog interesa, niti je bilo kakva korist pribavljena povezanim licima.

Imajući u vidu izneto, punomoćnik predlaže Agenciji da, „po proveri ovih navoda, u celosti obustavi dalje neosnovano vođenje ovog besmislenog, iskonstruisanog i insinuiranog postupka, obzirom da u postupanju Bratislava Gašića u konkretnom slučaju nije bilo apsolutno nikakvih protivpravnosti“.

Zakon dalje navodi da se javni interes ne sme podrediti privatnom interesu, koji je definisan kao bilo kakva korist za funkcionera ili povezano lice.

Nedeljnik podseća da je Savet za borbu protiv korupcije nedavno objavio izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija koji, između ostalog, pokazuje da njegova Televizija Plus, zbog višegodišnje blokade računa, posluje preko firme njegove žene.

 Foto: Živan Negovanović, RTV 

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend