09. feb 2021.

Da li je odluka o imenovanju direktora RTS-a zakonita?

Članica Saveta REM-a Judita Popović kaže da je mandat šestoro aktuelnih članova Upravnog odbora RTS-a istekao u januaru, što znači da oni nisu mogli da biraju direktora. Njena koleginica Višnja Aranđelović i pravnik Slobodan Kremenjak misle da im mandat ipak ističe u aprilu. Novi članovi UO RTS-a svakako su, prema Pravilniku REM-a, morali da budu izabrani još početkom decembra. To što nisu, predsednica Saveta Olivera Zekić objašnjava koronom u stručnoj službi

Savet REM-a (foto: Ivana Predić / Cenzolovka)

Nakon dva neuspešna pokušaja, aktuelni saziv Upravnog odbora Radio-televizije Srbije izabrao je prošle nedelje generalnog direktora nacionalnog javnog servisa. Prema saznanjima Cenzolovke, sednici je prisustvovalo svih devet članova odbora, a za Dragana Bujoševića glasalo je njih sedam.

Ali da li je izbor prvog čoveka RTS-a bio legitiman? Prema Zakonu o javnim medijskim servisima, mandat šestoro članova UO, koji su izabrani 14. januara 2016. godine, traje pet godina.

Nove članove Savet Regulatornog tela za elektronske medije još nije izabrao, iako je raspisao konkurs u septembru prošle godine.

Zakon kaže: Savet REM-a imenuje članove UO na pet godina i njihov mandat prestaje protokom vremena na koje su imenovani.

Za deo naših sagovornika zakon je jasan: mandat im je istekao 14. januara 2021.

Judita Popović: Mandat članovima UO istekao

Prema rečima članice Saveta REM-a Judite Popović, početak trajanja mandata člana UO nije uslovljen stupanjem na dužnost, već imenovanjem od strane Regulatora, kako je propisano u Zakonu o javnim servisima.

„Od momenta kada je imenovan, članu UO počinje da teče mandat. Ključna reč je imenovanje. Problem sa ovim jasnim odredbama je u tome što se kreativno tumače. Iz navedenog razloga je moguće da se mandat računa čas od imenovanja, čas od stupanja na dužnost, što je pravni nonsens“, zaključuje Popović.

Odluka o imenovanju generalnog direktora RTS-a je nezakonita (Judita Popović)

Iz toga proizlazi da šest članova kojima je istekao mandat ne mogu više da učestvuju u donošenju odluka. Tri preostala člana UO ne mogu imenovati generalnog direktora RTS-a pošto se, prema Zakonu o javnim medijskim servisima, prvi čovek nacionalnog javnog servisa imenuje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova.

Zbog svega toga, prema mišljenju Judite Popović, odluka o imenovanju generalnog direktora RTS-a je nezakonita.

Ipak, pojedini sagovornici Cenzolovke tvrde da mandat članova UO RTS-a počinje i prestaje danom održavanja konstitutivne sednice, a ne imenovanjem.

Konstitutivna sednica novog UO RTS-a održana je u aprilu 2016. godine.

U REM-ovom Pravilniku o postupku imenovanja članova UO javnih medijskih servisa zaista nije precizirano kada počinje da teče mandat članova UO, već samo piše da se odluka o imenovanju članova Upravnog odbora objavljuje na veb-sajtu Regulatora i u jednim dnevnim novinama.

Aranđelović: Mandat traje do aprila

Članica Saveta REM-a Višnja Aranđelović smatra da nije tačno da je članovima UO RTS-a istekao mandat u januaru, već da su oni izabrani u januaru 2016, a stupili su na dužnost u aprilu te godine.

I prema mišljenju Slobodana Kremenjaka, advokata i stručnjaka za medijsko pravo, odluka o imenovanju postaje konačna konstituisanjem. Za njega je logičnije, iako to nije izričito propisano, da se trajanje mandata računa od konstituisanja, pre nego od izbora u REM-u.

„Slično važi i za izbore poslanika ili odbornika, čiji se mandati ne računaju od parlamentarnih ili od lokalnih izbora, nego od konstituisanja skupštine o čijim poslanicima ili odbornicima je reč“, podseća Kremenjak.

On dodaje da članovi UO nisu mogli biti imenovani u januaru 2016. jer je mandat prethodnog Upravnog odbora (od 2011. godine) trajao do aprila 2016. godine, pa nisu ni mogli da konstituišu novi dok petogodišnji mandat onog prethodnog ne istekne. U suprotnom, imali bismo paradoksalnu situaciju da su od januara do aprila paralelno tekli mandati i starom i novom UO, ili da su paralelno postojala dva UO.

„Nije sporno da mandat člana Upravnog odbora prestaje protekom vremena na koje je imenovan, ali ne vidim da je bilo koji član Upravnog odbora u januaru 2016. mogao biti imenovan sa mandatom od januara 2020, jer je mandat prethodnih članova trajao do aprila 2016“, ocenjuje Kremenjak.

O tome kada ističe mandat članovima UO RTS-a u REM-u izgleda da nisu previše razmišljali.

„Budući članovi UO RTS-a su na čekanju na neodređeno vreme. Nezakonit rad Regulatora ima direktan negativan uticaj na rad elektronskih medija. Tako je moguće da šestorici u Upravnom odboru RTS-a mandat prestane protokom vremena na koje su imenovani, a da za to REM ne pokaže baš nimalo interesovanja“, kaže Judita Popović.

PREKRŠENI I POSLOVNIK UO RTS I PRAVILNIK REM

Ako i ima nesuglasica oko toga da li je zakon prekršen zato što je članovima UO istekao mandat, sigurno je da je prekršen REM-ov Pravilnik o postupku imenovanja članova UO javnih medijskih servisa.

Lista kandidata je utvrđena u novembru, a prema REM-ovom Pravilniku, Savet treba da 15 dana nakon toga izabere članove UO. To znači da je sednica na kojoj će se o njima glasati morala biti zakazana za 5. decembar prošle godine.

Sednica Saveta je održana 21. decembra, ali se na njoj ipak nije našla tačka o izboru članova UO javnih servisa. Nakon toga bile su još dve vanredne sednice i jedna sednica po hitnom postupku.

Pored toga, članovi UO RTS-a izabrani su 14. januara 2016, a konstitutivna sednica održana je tek u aprilu te godine. Time je prekršen i Poslovnik o radu Upravnog odbora RTS-a, koji propisuje da će se UO konstituisati u roku od sedam dana od imenovanja.

Zekić: Problemi sa koronom

Na pitanje zbog čega se čeka sa izborom članova Upravnog odbora i kada će se ta odluka naći na dnevnom redu sednice Saveta, Olivera Zekić, predsednica Saveta REM-a, kaže za Cenzolovku da izbor članova nije moguće sprovesti na vanrednoj sednici, već isključivo na redovnoj sednici, zbog proceduralnih razloga koji podrazumevaju tajno glasanje.

„Razlog zbog kojeg nije sazvana redovna sednica u periodu od poslednje održane do danas jeste objektivne prirode i to zato što je veliki broj zaposlenih u stručnoj službi Regulatora tokom praznika oboleo od koronavirusa. Zbog smanjenog kapaciteta rada bilo je moguće postupati samo u hitnim predmetima koji ne trpe odlaganje u odlučivanju“, navodi Olivera Zekić.

Logičnije je, iako to nije izričito propisano, da se trajanje mandata računa od konstituisanja, pre nego od izbora u REM-u (Slobodan Kremenjak)

Ona je zaključila da će, imajući u vidu da stručne službe ponovo rade u punom kapacitetu, naredna redovna sednica biti zakazana „u najskorijem periodu“.

To za Cenzolovku potvrđuje i Višnja Aranđelović, koja kaže da bi bilo neozbiljno odluku o novom sastavu UO RTS-a i RTV-a donositi SMS-om ili mejlom, a nije ni moguće, s obzirom na to da Pravilnik nalaže da se oni biraju tajnim glasanjem.

Judita Popović pak smatra da se od Regulatora koji ne usklađuje Statut i ostala akta sa Zakonom o elektronskim medijima punih pet godina, koji primenjuje opšte akte donete na osnovu zakona koji je prestao da važi 2015. godine – ne može ni očekivati delotvorno sprovođenje utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga.

Ona podseća da se to od Saveta ne može očekivati kad ni on sam godinama nije imao predsednika i gde je predsednica izabrana na ad hoc glasanju, nenajavljeno i bez diskusije, pod tačkom razno, uz kršenje osnovnih demokratskih principa.

CVEJIĆ: UNAPRED DOGOVOREN IZBOR PRAŠČEVIĆA U UO RTS

Na konkurs za članove UO RTS-a prijavilo se 48 kandidata, među kojima su i aktuelni predsednik Vladimir Vuletić, i članovi kojima mandat ističe – Zorica Šujica, Branko Radun, Miroslav M. Nikolić, Simona Mitrović Dunjić i Ljiljana Đurđevac.

Među njima je i Mirko Krlić, bivši poslanik Srpske napredne stranke i bivši predsednik Odbora za kulturu i informisanje Skupštini Srbije.

Kandidati su i Muharem Bazdulj i Valentin Mik, koje je predložilo Udruženje novinara Srbije, dok su Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Lokal pres i Asocijacija onlajn medija kandidovali novinara Vukašina Obradovića.

Krajem novembra svoju kandidaturu za člana UO JMU Radio-televizija Srbije povukla je dr Maja Radonić, koja nije odgovorila na naše pitanje o razlozima povlačenja kandidature.

Novinar, pisac i književni prevodilac Muharem Bazdulj kaže za Cenzolovku da nema informacija o tome kada će novi Upravni odbor biti formiran. Dodaje da je u trci sa kandidatima sa bogatim biografijama, ali i sa onima za koje prvi put čuje, pa je izbor neizvestan.

Prema mišljenju novinara Vukašina Obradovića, njegova kandidatura biće test za REM, da li će Regulator u članstvo Upravnog odbora delegirati i ljude koji ne ispunjavaju kriterijum „političke podobnosti“, s obzirom na to da, kako kaže za Cenzolovku, spada u onu grupaciju ljudi koji su neretko kritikovali rad javnih servisa.

„Imajući u vidu sastav REM-a, izbor predsednika i nedostajućih članova, mislim da su mi jako male šanse da budem izabran, bez obzira na to što sam predložen od čak tri udruženja. Doduše, ne isključujem ni suprotnu mogućnost ako se Savet REM-a odluči da u Upravni odbor uvrsti, radi opšteg utiska, jednog ili dva člana koji bi navodno pokazivali `raznolikost` sastava UO, ali da kao manjina ne predstavljaju problem pri donošenju odluka. Ovo je manje verovatna varijanta, ali nije nemoguća“, smatra Obradović.

Pored pomenutih šest članova kojima ističe mandat, aktuelni sastav Upravnog odbora čine i novinari Zoran Panović i Nenad Janković, kao i novoizabrani pravnik Šćepan Praščević, kojima mandat ne ističe u aprilu. Panovića je za člana UO Savet REM-a izabrao krajem septembra 2017. godine, zajedno sa dr Nebojšom Krstićem, koji je nakon nešto manje od godinu dana podneo ostavku na mesto člana UO RTS-a.

Janković je član UO postao u februaru 2019, a Praščević na sednici Saveta REM-a u decembru prošle godine. On je izabran na mesto člana Upravnog odbora RTS-a koje je bilo upražnjeno od marta 2019. godine.

Tada je za Cenzolovku tadašnji član Saveta REM-a Slobodan Cvejić rekao da je glasanje bilo unapred dogovoreno, jer je od 13 kandidata, šest članova Saveta REM-a glasalo za istog kandidata, dok su on i Judita Popović podržali drugog kandidata.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend