25. nov 2022.

Šabić o odbacivanju tužbe Slavko Ćuruvija fondacije i Crte protiv REM-a: Odluka suda sporna sa suštinskog stanovišta

Slavko Ćuruvija fondacija i Crta podnele su prigovor na odluku Upravnog suda kojom je odbačena njihova tužba protiv REM-a, zbog činjenice da je ove godine ponovo dodelio dozvole za emitovanje s nacionalnom pokrivenošću televizijama koje su godinama unazad kršile zakone. Kao obrazloženje da odbaci tužbu, Upravni sud je naveo da Slavko Ćuruvija fondacija (SĆF) i Crta, kao tužioci, nemaju osnov da brane opšti interes, već da to pravo isključivo ima nadležni javni tužilac.

Rodoljub Šabić, advokat i nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja, ocenjuje za Danas da je ova odluka suda sporna pre svega sa suštinskog stanovišta.

– Odlukom da odbaci tužbu, sud faktički potvrđuje nakaradnu i nezakonitu odluku REM-a da ponovno dodeli nacionalne frekvencije televizijama koje su godinama unazad kršile zakon o ekektronskim medijima. Ako je ova tužba u javnom interesu nedopuštena, onda odluku REM-a više niko ne može pobijati. Svi znamo da republički tužilac kog sud pominje u obrazloženju odluke to neće, a čak i kad bi hteo, u konkretnom slučaju više ne može budući da je zakonom za to utvrđeni rok od 60 dana odavno istekao – ističe Šabić.

Prema njegovim rečima, iako je REM povredio odredbe zakona, sud svesno isključuje mogućnost da ona bude preispitana.

– Sa formalnog stanovišta, stav suda se zasniva na formalističkom tumačenju i inače konzervativnog, rigidnog zakona o upravnim sporovima. Stav se zasniva na tome da nije povređen interes CRTE odnosno Fondacije, već eventualno javni interes, a da javni interes tužbom može da štiti samo javni tužilac. Već smo rekli da ne samo da tužilac to neće nego i ne može. Uostalom, to nije šala, republički tužilac je takve tužbe “radi zaštite javnog interesa”podnosio isključivo protiv Poverenika za informacije, u vreme kad sam ja bio Poverenik i ni protiv koga drugog – ukazuje Šabić.

On dodaje da u slučaju REM-a dolazimo do toga da iz formalnih razloga sud ostavlja na snazi očito nezakonitu odluku, uprkos tome što je u nespornom interesu javnosti da ona bude preispitana, odnosno anulirana.

– S tim u vezi interesantna je koincidencija da je skoro istovremeno jedan drugi sud, doduše drugačije nadležnosti, Viši sud u Beogradu, i u sporu sa drugačijim predmetom, zaštitom životne sredine, i primenjujući drugi zakon priznao pravo NVO RERI da podnese tužbu u javnom interesu protiv EPS-a, i čak usvojio tužbeni zahtev – naglašava naš sagovornik.

Šabić dodaje da odluka Upravnog suda o odbačaju tužbe Crte i Fondacije SĆ može da se brani formalnim razlozima, ali je objektivno, sa stanovišta javnog interesa štetna, i ukazuje na potrebu da se u zakon i praksu suda uključe modernija rešenja koja će biti u funkciji zaštite stvarnih javnih interesa.

U saopštenju Fondacije SĆ i Crte ističe se da ovakvo obrazloženje suda može biti opasno po sve građane i građanke, jer, kako kažu, navodi na mišljenje da javni interes u slučaju dodele dozvola za emitovanje sa nacionalnom pokrivenošću može kontinuirano biti ugrožavan, a da niko, osim javnog tužilaštva, ne može pokrenuti pravni postupak njegove zaštite.

Dozvole koje REM dodeljuje su javno dobro i zato iz fondacije smatraju da je i odluka suda na štetu interesa svih građana i građanki.

Fondacija i Crta su na odluku suda uložili prigovor, i, kako navode, spremni su da iskoriste sva dostupna pravna sredstva kako bi sprečili tela nadležna za medije da ubuduće svojim odlukama „ne samo krše zakone i sopstvene pravilnike, nego se i rugaju u lice svim građanima i građankama ne obezbeđujući im da se informišu iz profesionalnih i etičnih medija“.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend