24. apr 2019.

Sporovi zbog neplaćanja, a ne visine naknade

Direktor organizacije OFPS Nikola Vilotić demantuje navode direktorke novosadske TV Kanal 9 o višegodišnjem ćutanju Ustavnog suda Srbije povodom inicijativa te medijske kuće o ustavnosti i zakonitosti jedinstvene tarife naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

Maja Pavlović zbog niza nerešenih problema i odnosa sa državom stupila je u štrajk glađu pre deset dana, obrazloživši taj radikalan potez nemogućnošću da dočeka ishod višegodišnjih sudskih sporova u vezi plaćanja naknade za frekvenciju i autorskih prava. Ona je zbog toga zatražila hitan prijem kod premijerke Ane Brnabić i predsednice Ustavnog suda.

Direktor OFPS-a Nikola Vilotić, međutim, u pisanom demantiju dostavljenom Danasu, negira njene navode. On objašnjava da „OFPS na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima prikuplja naknadu za svoje nosioce prava na ime emitovanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija. Tarifa na osnovu koje se određuje visina naknade određena je sporazumno zajedno sa udruženjem emitera – Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija-ANEM. Sporazum je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 25/2014 1. marta 2014. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, od kada se i primenjuje, i to jednako, ravnopravno i bezuslovno prema svim emiterima“.

Vilotić podseća da su 19. novembra 2012. godine, TV Kanal 9 i OFPS zaključile Ugovor o naknadi po osnovu korišćenja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, a 3. juna 2014. i Aneks I Ugovora pošto je na snagu stupio Sporazum o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija.

Vilotić navodi da je članom 5. Aneksa I Ugovora definisano kako se utvrđuje naknada te da je ugovor i aneks svojeručno potpisala Maja Pavlović u ime TV Kanala 9.

„OFPS je u više navrata pozivala TV Kanal 9 iz Novog Sada, kao i druge emitere da zaključe sporazume i da dobrovoljno izmire svoja dospela dugovanja prema OFPS, koja je bila prinuđena da pokrene sudske postupke protiv TV Kanala 9, kao i drugih emitera koji se nisu odazivali na pozive za sklapanje sporazuma za regulisanje svojih dospelih obaveza, kao što to čini u svim slučajevima kada ne može da naplati svoja potraživanja“, navodi Vilotić.

„Protiv TV Kanal 9 OFPS vodi ukupno sedam sudskih postupaka, u kojima su predmet spora neplaćene mesečne fakture , a ne visina naknade. Maja Pavlović se neosnovano poziva na član 187. stav 8. Zakona o autorskom i srodnim pravima, jer se isti ne odnosi na predmet sporova koje organizacija OFPS vodi protiv TV Kanala 9 i njegovog zakonskog zastupnika, već isključivo na sporove oko visine naknade“, ističe Vilotić.

On dalje podseća da je „TV Kanal 9 pred Ustavnim sudom pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti Sporazuma o jedinstvenoj tarifi naknada za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, ali je sud 2. decembra 2016. godine odbacio ovu inicijativu, a godinu dana kasnije odbacio ponovo podnetu inicijativu, tako da su netačni navodi Maje Pavlović da nije dobijen odgovor Ustavnog suda“, zaključuje Vilotić.

R. B.

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend