27. jul 2021.

Na tržištu telekomunikacija najžešća bitka u segmentu distribucije medijskih sadržaja

Broj korisnika fiksne telefonije nastavlja da pada, a nešto blaži, ali ipak pad broja korisnika dešava se i u mobilnoj telefoniji. Međutim, prenos podataka mobilnim internetom eksplozivno raste, pokazuje izveštaj RATEL-a za prvo tromesečje 2021. godine.

Takođe raste i broj korisnika širokopojasnog interneta, kao i pretplatnika na distribuciju medijskog sadržaja. Ovo su ujedno i najbrže rastuće oblasti u telekomunikacijama i u prethodnim godinama kompanije su ubedljivo najviše ulagale u ta dva segmenta poslovanja.

RATEL još nije objavio godišnji izveštaj za 2020. godinu, ali dovoljno dobru sliku stanja na tržištu daje i pregled investicija u 2019. Naime, u toj godini ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija su iznosile 84,2 milijarde dinara ili 714,3 miliona evra, što je za duplo više nego prethodne godine kada su iznosile 41,7 milijardi dinara ili 352 miliona evra.

Samo u distribuciju medijskog sadržaja uloženo je 353 miliona evra ili oko polovine ukupnih investicija u celom sektoru. Istovremeno u mobilnu telefoniju uloženo je 216 miliona evra ili 30 odsto ukupnih investicija. Inače, telekomunikaciono tržište Srbije u 2019. godini vredelo je 1,75 milijardi evra, a na osnovu kvartalnih izveštaja iz 2020. izgledan je njegov porast i u prošloj pandemijskoj godini.

Na tržištu fiksne telefonije u prvom kvartalu 2021. dominantnu poziciju i dalje drži Telekom Srbije sa 74,4 odsto korisnika, ispred SBB-a koji ima 20,9 odsto pretplatnika. Iza su Moja Supernova, inače deo Telekoma sa 1,8 odsto, a onda Sat trakt koji posluje na teritoriji Vojvodine sa 1,7 odsto učešća i Orion sa 0,7 odsto. Oko 2,4 miliona pretplatnika fiksne telefonije u prvom kvartalu je obavilo 730 miliona minuta razgovora ili u proseku 3,3 minuta dnevno.

Prema godišnjem izveštaju za 2019. godinu oko 60 odsto ukupnih prihoda sektora ostvareno je na tržištu mobilne telefonije. U prvom tromesečju bilo je oko 8,25 miliona aktivnih korisnika mobilnih mreža koji su ostvarili oko 5,2 milijarde minuta razgovora i poslali 1,25 milijardi SMS-ova.

Inače mobilna telefonija beleži stalni pad korisnika poslednjih pet godina, jer ih je 2015. bilo 9,16 miliona.

Tokom prva tri meseca ove godine mobilni korisnik je u proseku dnevno razgovarao oko sedam minuta i slao 1,7 SMS poruka.

Na tržištu posluju tri operatera mobilnih mreža: Telekom Srbije sa 43,8 odsto korisnika, Telenor sa 31,2 odsto i A1 (bivši VIP) sa 24,4 odsto. Tu je i kompanija Globalnet koja je virtuelni mobilni operater sa 0,06 odsto učešća.

Dok se broj minuta i SMS-ova putem mobilnih telefona smanjuje količina prenetih podataka raste neverovatno brzo.

U periodu od 2015. do 2019. godine količina prenetih podataka rasla je po stopi od 60 odsto godišnje.

U prva tri meseca ove godine količina podataka preko mobilne mreže dostigla je 140,2 miliona gigabajta, što znači da je prosečan korisnik koristio 240 megabajta dnevno ili 7,27 gigabajta mesečno mobilnog interneta.

Za prvi kvartal ove godine nema podataka, ali prema stanju iz 2019. na ovom segmentu dominirao je VIP sa učešćem od 40 odsto, Telenor je imao 38,4 odsto, a Telekom Srbija tek 21 odsto.

Tržište širokopojasnog pristupa internetu u Srbiji je u proteklom periodu karakterisao značajan rast. Osim ukupnog broja korisnika, došlo je i do promene strukture korišćenih internet paketa u smislu povećanja broja paketa većih brzina.

Uzevši u obzir da se sve više koriste video-streaming usluge, kao i da se povećava broj povezanih uređaja unutar kuće, korisnici traže sve veće brzine.

Broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog pristupa internetu u prvom kvartalu 2021. dostigao je 1,76 miliona.

U strukturi pretplatnika dominiraju oni sa xDSL i kablovskim internetom, mada njihov udeo blago pada, dok raste udeo korisnika bežičnog interneta i interneta preko optičkih kablova.

Po broju pretplatnika na ovom tržištu dominira Telekom Srbija sa 39,2 odsto, ali pod njegovom kontrolom je i Supernova sa 14,2 odsto i Junet internešnl sa 0,7 odsto korisnika. SBB drži 31,7 odsto pretplatnika, a Sat trakt i Orion imaju po 2,5 odsto.

Najdinamičniji segment poslovanja telekomunikacionih kompanija poslednjih godina je distribucija medijskih sadržaja.

Svedoci smo i poslednjih nekoliko godina talasa investicija i to pre svega od strane Telekoma Srbija u proizvodnju zabavnog sadržaja, pre svega serija, zatim kupovine TV prava za prenose sportskih takmičenja kao i osnivanja informativnih kanala. Ipak treba imati na umu da je 2019. godine svega 12 odsto prihoda sektora dolazilo od distribucije medijskih sadržaja.

Za prvi kvartal 2021. godine nema takvog podatka, ali je broj korisnika povećan na 2,11 miliona (2019. bilo ih je dva miliona). Najveći broj korisnika ima priključak na kablovsku televiziju (57 odsto), dok iza slede korisnici IPTV, bežične mreže, a na kraju i medijskih sadržaja preko interneta.

Takođe se beleži rast zahteva za dodatnim uslugama, kao što su video na zahtev, snimanje, gledanje TV na mobilnim uređajima, premotavanje unazad.

Samo u prva tri meseca ove godine podnet je 491 milion takvih zahteva. Ovo tržište karakteriše ukrupnjavanje, pa sada SBB i Telekom imaju otprilike sličan broj korisnika.

U prvom kvartalu SBB je imao 45,6 odsto pretplatnika na medijski sadržaj, a Telekom 29,9 odsto, mada je deo iste grupe i Moja Supernova sa 15,5 odsto.

Ostaju još Pošta Srbije sa 2,6 odsto učešća, Sat trakt sa 1,6 odsto, dok ostali mali lokalni provajderi kontrolišu 4,8 odsto tržišta.

U 2019. godini ovo tržište bilo je teško oko 200 miliona evra odnosno 24,7 milijardi dinara.

Ono oko čega se očekuje velika utakmica je ponuda paketa usluga. Broj pretplatnika u prvom kvartalu je dostigao 1,57 miliona. Najzastupljeniji su paketi sa tri i dve usluge. Od svih paketa usluga u ponudi u prvom kvartalu 2021. godine najprodavaniji je bio paket koji sadrži širokopojasni pristup internetu, fiksnu telefoniju i televiziju.

Nešto manji broj pretplatnika je koristio paket koji sadrži širokopojasni pristup internetu i televiziju. Jedini dostupni paket sa četiri usluge sadržao je širokopojasni pristup internetu, fiksnu telefoniju, uslugu televizije i uslugu mobilne telefonije.

Ostavite komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*

Send this to a friend