17. jun 2020.

Direktor fotografije Vasović kandidovao se za generalnog direktora RTS

Direktor fotografije Radio-televizije Srbije (RTS) Vasko Vasović juče je zvanično predao prijavu za generalnog direktora RTS-a, a radnici te medijske kuće počeli su sa prikupljanjem potpisa podrške njegovoj kandidaturi, saznaje Udruženje novinara Srbije (UNS).

„Takva akcija se do sada ni u jednom javnom servisu u svetu nije desila. To je njihova ideja“, rekao je UNS-u Vasović.

U dostavljenom petogodišnjem programu rada i upravljanja RTS-om, u koji je UNS imao uvid, Vasović navodi se da će kroz deset tačaka tog plana biti „zaustavljen diletantizam, nesposobnost, bahatost i rasipništvo i time sprečena potpuna propast nacionalnog javnog servisa“.

„Mogućim raspadom nacionalnog javnog servisa koji vi sada vodite, popustiće i pući jedan od tri noseća stuba ove države. Urušavanje jednog od nosećih stubova povući će sa sobom i rušenje ostala dva. Srušiće se vrlo brzo i stub zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, a za njim i glavni noseći – građanski stub“, navodi u prijavi Vasović.

U prijavi dodaje i da će „rušenjem sva tri elementarna stuba biti srušen i državni aparat, a urušavanjem i nestankom države, po prirodnom i istorijskom automatizmu nestaje i njen narod“.

Inače, prijave za generalnog direktora RTS-a otvorene su do 29. juna.

Deset tačaka petogodišnjeg plana Vasovića za RTS prenosimo u celosti:

1. Urgentna sistemska, tehnološka i kadrovska reorganizacija i drastična promena prevaziđene poslovne politike i zastarele menadžerske strategije u svim segmentima JMU RTS.

2. Revizija, izmena i dopuna svih opštih akata u JMU RTS uključujući kolektivni ugovor, statut i sve važeće pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

3. Dostava obaveznog i konkretnog odazivnog izveštaja Državnoj revizorskoj instituciji o otklanjanju niza nepravilnosti u sistemu JMU RTS i prikazivanje mera ispravljanja saglasno članu 57. stav 1. tačka 3. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, uz mogućnost pokretanja prekršajnog postupka protiv odgovornog lica.

4. Na osnovu Uredbe o kriterijumima i merilima za utvrđivanje konkurentnosti u javnom sektoru u skladu sa Zakonom o utvrđivanju zarade u javnom sektoru, po kojoj RTS ima status učesnika na tržištu koji ima konkurenciju, aktivirati odluku Ministarstva finansija od 8. avgusta 2019, na osnovu koje je JMU RTS ispunila kriterijume da se na nju ne primenjuju odredbe Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru. Odluka Ministarstva finansija odnosi se na sve zaposlene u JMU RTS, a ne samo na odabrane, kao što je sada slučaj.

5. Urgentno formiranje i uvođenje institucije supervizora u svaku organizacionu i radnu celinu, kao vid jake, nezavisne i trajne unutrašnje kontrole svih radnih segmenata JMU RTS.

6. Centralizacija potpisa svih eksternih i internih ugovora i projekata i stavljanje pod supervizorski autoritet i odgovornost.

7. Formiranje stručnog tima za brzo reagovanje u tržišnom poslovanju, otkupom prava prenosa, u zemlji i svetu, sportskih događaja, kulturnih manifestacija, filmskog i serijskog programa… Formiranje posebne službe za otkrivanje, promociju i podršku talenata iz svih oblasti nauke, kulture, sporta i zabave. Formiranje jake multilingvističke službe, kao i stručne službe za povezivanje multimedija i prilagođavanje servisa i distribucije programa novim i savremenim tehnologijama. Konsolidacija dopisničke mreže i u zemlji i u inostranstvu uz implementaciju regionalnih i lokalnih programa na nacionalnoj televiziji i postavljanje takve vrste programa vezanog za sva sela i gradove u Republici Srbiji. Aktivno uključivanje svih građana u sve programe Radio-televizije Srbije, bez obzira na njihovu političku, nacionalnu, rasnu, polnu ili bilo koju drugu pripadnost.

8. Urgentno povezivanje sa našom dijasporom širom sveta i stvaranje redakcije u kojoj će sami uređivati svoj program, povezivanje sa fakultetima, institutima, komorama, profesionalnim udruženjima, konfesionalnim zajednicama, akademijama, institucijama kulture, turističkim organizacijama, javnim i privatnim kompanijama…

9. Izrada i afirmacija standardizacije, kategorizacije, licenciranja, kao i kodeksa izgleda, ponašanja i prezentacije svih audio – vizuelnih formi i formiranje kompletnih profesionalnih, tehničko – tehnoloških, kreativnih, audiovizuelnih i komercijalnih standarda, koji se tiču svakog pojedinačnog sektora u JMU RTS i koji će biti iskazani u obavezujućoj formi knjige profesionalnih kodeksa JMU RTS.

10. Reorganizacijom Poslovnih jedinica i Produkcija, komercijalno – pravnih službi i službe marketinga, moguće je doći do postepenog prelaska na samofinansiranje nacionalnog javnog servisa, uz ukidanje televizijske i radio pretplate. Načini postoje, samo je potrebna volja i podrška države, ali, pre svega, sposobnost, stručnost, fleksibilnost i znanje menadžerskog tima, kao i integritet, hrabrost, doslednost i nepotkupljivost novog generalnog direktora, čiji će efikasan plan i program, pretvoriti, najzad, nacionalni javni servis u uspešan i funkcionalan sistem.

J. P.

1 komentar za: “Direktor fotografije Vasović kandidovao se za generalnog direktora RTS

  1. Tihomir

    Da da da, lepi, pametni, obrazovani, ponositi i nadasve visoki Vasko Vasović povratiće staru slavu RTS-a i biće najbolji direktor u istoriji! Napred, Vasko, bez tebe nam nema javnog servisa, ni života, ničega… ti nam trebaš, rode!

    18. јун 2020. at 22:28

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend