11. feb 2022.

Drugi izveštaj REM-a o zastupljenosti političkih aktera u medijima

Savet REM usvojio je drugi Izveštaj o nadzoru pružalaca medijskih usluga u kome se navodi da trendovi ukazuju na vezu sa zastupljenošću pojedinih političkih opcija u programima više pružalaca medijskih usluga kao i na razlike u njihovim uređivačkim politikama.

U drugom preseku koji analizira programske usluge od 16. do 31. januara na programu RTS1 uočljivo je značajno veće prisustvo političkih stranaka i pokreta u odnosu na prvi period.

Izveštavanje o akterima na političkoj sceni u najvećem procentu je neutralnog tonaliteta.

Sličan trend zabeležen je i u programu pokrajinskog javnog servisa. U odnosu na prvi Izveštaj duplirano je vreme posvećeno političkim strankama i pokretima a preovlađujući tonaliteti su neutralan i pozitivan.

Na programu RTV Pink zabeleženo je povećanje vremena posvećenog akterima na političkoj sceni. Više je nego udvostručeno vreme posvećeno predstavnicima vanparlamentarnih stranaka a smanjenjo je vremena izdvojeno za izveštavanje o radu Vlade i organa vlasti.

Takođe i na programu TV Prva zabeleženo je višestruko povećanje vremena posvećenog vanparlamentarnim strankama i pokretima kako u trajanju, tako i u njihovom broju. U prvom Izveštaju zabeleženo je pojavljivanje četiri a u drugom dvanaest političkih stranaka i pokreta.

Hepi TV posvetio je značajno vreme političkom pluralizmu a najveći deo tog vremena pripao je analitičarima. Dominantna je „kriminal i korupcija“. Dok je u prvom periodu dominirao pozitivan tonalitet priloga, u drugom dominira negativan.

Program TV N1 obeležila je kritika vlasti i negativan tonalitet većine priloga. Uz veoma visok procenat zastupljenosti analitiča zabeleženo je prisustvo većeg broja političkih stranaka i pokreta. Kada se ovi podaci posmatraju kroz dominantne teme i tonalitet, zaključuje se da je najveći broj učesnika u programu ove televizije kritikovao vlast. S druge strane, malo vremena je posvećeno aktivnostima Vlade i organa vlasti.

U programu TV Nova S najprisutnije je izveštavanje u negativnom tonalitetu priloga sa dominantom temom „kritika vlasti“. Takva kritika mogla se čuti kako od analitičara kojima je bilo posvećeno više od polovine ukupnog vremena, tako, u najvećoj meri, od značajnog broja vanparlamentarnih stranaka i pokreta kojih je u drugom periodu januara bila značajno više nego u prvom.

Nova S je izveštavanju o aktivnostima organa vlasti za petnaest dana u drugoj polovini januara posvetila tek nešto više od trideset minuta od ukupnog vremena posvećenog političkim dešavanjima koje je iznosilo preko sedamnaest sati.

Uzorak analize programa TV B92 je veoma kratak te nije podložan izvođenju relevantnih zaključaka.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend