12. apr 2017.

UNS traži otvaranje javnog dijaloga

UNS ohrabruje javne servise da obezbede okvir za javnu debatu o protestima i njihovim uzrocima i da građanima pruže što je moguće veći uvid u svu raznolikost gledišta koja vlada u srpskom društvu.

UNS predlaže da se pokrene široka rasprava o predizbornom izveštavanju, uključujući i izmene zakona kojima bi se propisala obaveza izvršne vlasti da četiri nedelje pre izbora ne organizuje događaje koje bi mogla da koristi u svrhu izborne kampanje (kao što su otvaranja fabrika, potpisivanje međudržavnih sporazuma, posete na visokom nivou i slično). Ovakva praksa dala je rezultate u Velikoj Britaniji, pored ostalog i time što je pružila egzaktan okvir za ocenjivanje rada javnog servisa.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend