04. sep 2022.

Savet REM o zabrani Jutarnjeg TV Pink u Crnoj Gori: Procedure nisu poštovane

Savet Regulatornog tela za elektronske medije izrazio je "najoštriji protest" zbog načina i procedure po kojoj je doneta odluka da se na šest meseci ograniči reemitovanje celokupnog jutarnjeg programa TV Pink u Crnoj Gori i smatra da Savet AEM nije ispoštovao procedure propisane svojim zakonima, odnosno zakonima Crne Gore, ali ni procedure propisane Konvencijom na koju se poziva.

Foto: Danica Đokić / Cenzolovka

Savet Agencije za elektronske medije Crne Gore doneo je odluku da se na period od šest meseci ograniči reemitovanje celokupnog jutarnjeg programa u okviru televizija Pink, Pink plus i Pink M na teritoriji Crne Gore.

„Odluka je doneta povodom emitovanja emisije „Novo vikend jutro“ 27. avgusta, u okviru koje je prikazan prilog povodom tragičnog događaja koji se desio 12. avgusta na Cetinju i kojim je navedeni pružalac medijske usluge, po mišljenju Savjeta AEM, na senzacionalistički i provokativan način ugrozio dostojanstvo i privatnost žrtava i članova njihovih porodica i time prekršio član 7. stav 1. Konvencije o prekograničnoj televiziji u delu koji se odnosi na obavezu poštovanja ljudskog dostojanstva. Napominjemo da su jutarnji program pomenutog medija i „Novo vikend jutro“ dva potpuno različita televizijska formata“, saopštio je REM.

„Pomenutom Konvencijom je propisana obaveza medijskog regulatora da će, ukoliko ustanovi da je došlo do eventualnog kršenja Konvencije, o tom kršenju obavestiti regulatora koji je nadležan za navedenog emitera koji je učinio povredu i da će te dve države, odnosno regulatori, nastojati da prevaziđu poteškoće i da će se truditi da postignu prijateljsko rešenje spornog pitanja, kao i da će se, ukoliko se kršenje nastavi dve nedelje nakon obaveštenja nadležnog regulatora, tek onda privremeno obustaviti reemitovanje inkriminisane programske usluge. To se nije dogodilo, jednostavno Savet REM nije bio informisan“, dodaje se u saopštenju.

Dalje REM navodi da je Zakonom o elektronskim medijima Crne Gore propisano da se može ograničiti reemitovanje medijske usluge iz druge države, pod uslovom da su, između ostalog, obavljene konsultacije sa državom, tj. regulatorom u čijoj je nadležnosti emiter koji je izvršio povrede.

„Imajući u vidu da Savet REM ni u jednom trenutku nije obavešten o navedenom prekršaju pomenutog pružaoca medijske usluge, niti su obavljene konsultacije povodom istog, Savet REM je mišljenja da takvo postupanje crnogorskog regulatora nije u duhu Konvencije, niti predstavlja osnov za dobrosusedsku međusobnu saradnju dva regulatora. Ovakvo ponašanje crnogorskog regulatora u nama budi duboku sumnju da je odluka isključivo politički motivisana, jer u njoj nema ni tragova profesionalizma, a o poštovanju zakona i Konvencije nećemo dalje trošiti reči, jer toga svakako nije ni bilo“, piše u saopštenju Saveta REM.

Ostavljanje komentara je privremeno obustavljeno iz tehničkih razloga. Hvala na razumevanju.

Send this to a friend